wymiana gruntu
17 czerwca 2016

Kategoria:
Inne

Zastosowanie kruszyw drogowych do wymiany gruntu

Dzięki swoim właściwościom kruszywa drogowe są bardzo dobrym materiałem wykorzystywanym w drogownictwie. Powstają z różnego rodzaju surowców odpadowych, powstających głównie w przemyśle hutniczym, energetycznym i górniczym.

Rodzaje kruszyw sztucznych

Najczęściej wykorzystywanym materiałem do wymiany gruntu jest żużel, który powstaje w wyniku termicznej modyfikacji. Wśród wyróżnić kilka jego rodzajów:

  • Żużel wielkopiecowy – szorstki, chropowaty, powstaje w piecu w trakcie procesu redukcji metalicznego żelaza. Cechuje się ognioodpornością, mrozoodpornością i dobrymi właściwościami izolacyjnymi.
  • Żużel konwertorowy (stalowniczy) – powstaje w trakcie wypalania stali w konwertorze. Jest to materiał bardzo zwięzły, ma dużą gęstość właściwą i nasypową, a także posiada dużą wytrzymałość na ściskanie, dużą szorstkość i niską nasiąkliwość. Cechują się również bardzo dobrą przyczepnością do bituminów.
  • Materiały żużlowe ze starych hałd – pochodzą z działalności ówczesnej huty. Mogą to być żużle wielkopiecowe, stalownicze, cegły ogniotrwałe, gruzy budowlane z remontów oraz żużlowe paleniskowe. Ich mieszanki znakomicie nadają się do przekruszenia i rozsiania na kruszywo do budownictwa drogowego.

Zastosowanie kruszyw przy budowie dróg i wymianie gruntów

Dopuszczenie stosowania kruszyw alternatywnych w projektowaniu dróg i autostrad pojawiło się dopiero pod koniec lat 90. Producenci kruszyw hutniczych zaostrzyli rygory zakładowej kontroli jakości, a sam materiał podlegał procedurom dopuszczenia przez niezależne służby nadzoru wykonawczego. Dzięki temu znalazł on zastosowanie w budowie dróg różnych kategorii – autostrad, dróg ekspresowych, gruntowych, miejskich i duktów leśnych. Kruszywa drogowe znalazły w Polsce zastosowanie przy budowie autostrad do wykonania warstw mrozoodpornych, wzmocnienia podłoża gruntowego, a także wymiany gruntów słabonośnych i ich stabilizacji.

Jednym z największych producentów kruszyw sztucznych jest firma EkoProd sp. z o.o., która działa na rynku już 20 lat. Dzięki koncentracji na jakości oferowanych wyrobów, konsekwencji w dążeniu do celu oraz indywidualizacji ofert klienci firmy są zadowoleni z produktów i usług, wśród których są: rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pełna logistyka dostaw kruszywa na potrzeby budowy autostrad, a także do mniejszych klientów na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.