10 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Zastosowanie dejonizatorów wody w laboratoriach analitycznych

Znaczna część tego, co nas otacza, to… woda. My sami składamy się z niej w około trzech czwartych. Nic dziwnego, że jest ona niezbędna podczas tworzenia preparatów, z których korzystamy. Należy pamiętać jednak, że woda używana w laboratoriach musi mieć inne właściwości niż ta, którą spożywamy. Aby to osiągnąć, wykorzystuje się dejonizatory wody.

Woda w laboratorium

Woda jest odczynnikiem najczęściej wykorzystywanym w laboratoriach analitycznych. Musi to być jednak woda o odpowiedniej czystości, ponieważ każdy niepożądany składnik może zafałszować wyniki badań i zniekształcić zakładane efekty pracy.

W wodzie, która leci z naszych kranów, znajdują się różne substancje – zarówno kwasowe, jak i zasadowe, które mogłyby reagować z badanymi substancjami. Z tego względu woda używana do analiz powinna być możliwie najczystsza. To jednak nie wszystko. W zależności od typów prowadzonych prac potrzebne będą różne stopnie czystości. Aby stworzyć wodę precyzyjnie dopasowaną do potrzeb danych czynności, stosowane są dejonizatory wody.

Dejonizator wody – niezbędny w laboratorium analitycznym

Woda stosowana w laboratorium może mieć jeden z trzech stopni czystości. Woda klasy trzeciej służy raczej do prac pomocniczych, takich jak czyszczenie szkła. Woda klasy drugiej to woda analityczna. Poziom zanieczyszczeń jest w niej bardzo niski. Nadaje się np. do oznaczania śladowych ilości substancji. Woda klasy pierwszej to tzw. woda ultraczysta. Jest wykorzystywana w pracach z zakresu biologii molekularnej.

Do osiągnięcia każdego z wyżej wymienionych stopni czystości wody dejonizator jest konieczny. Jego zadaniem jest wychwycenie jonów anionowych i kationowych obecnych w wodzie i odseparowanie ich od wody. W ten sposób woda zyskuje neutralne pH i nie ma obawy o to, że jony wejdą w reakcję z innymi odczynnikami.

Dejonizator powinien być czuły, niezawodny, zautomatyzowany i łatwy w sterowaniu. Takie właśnie jest urządzenie firmy Polwater dostępne na www.metimex.pl.