27 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Zasady zabezpieczania imprez masowych

Agencje ochrony stają przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zabezpieczanie imprez masowych – tak, aby wszyscy uczestnicy i występujący artyści czuli się bezpiecznie. Odpowiedzialna rola, jaka przypada ochroniarzom, jest efektem obowiązujących w Polsce przepisów. Jasno regulują one zakres ochrony oraz liczbę pracowników potrzebnych do zapewnienia porządku. Poznaj główne zasady.

Zabezpieczanie koncertów i imprez sportowych

Imprezy masowe to wydarzenia potencjalnie niebezpieczne. Na ograniczonym, zazwyczaj zamkniętym terenie gromadzi się kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. W tłumie łatwiej stracić kontrolę, poczuć się bezkarnie lub dać się ponieść zabawie.

W sezonie letnim na terenie całej Polski odbywa się wiele imprez masowych w plenerze. Każde wydarzenie na stadionie, które zostało zaplanowane z udziałem minimum 1000 osób lub wydarzenie na hali, w którym udział weźmie przynajmniej 300 osób, w świetle prawa traktowane jest jak impreza masowa. Są też eventy, którym nadawane jest miano wydarzeń o podwyższonym ryzyku. Tam ustawodawca zakłada odpowiednie zwiększenie liczby personelu pilnującego porządek. W każdej sytuacji oznacza to, że – oprócz zapewnienia rozrywek scenicznych – organizator musi zatrudnić firmę ochroniarską. Pojęcie imprezy masowej dotyczy zarówno imprez zamkniętych, jak również plenerowych, odbywających się w terenie. Do każdego z nich odnoszą się inne przepisy.

Analiza zagrożeń oraz nadzór

Zadaniem firmy ochroniarskiej, np. Viking Security  jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz artystom, którzy biorą udział w zabawie. Ich działania obejmują także:

  • analizę zagrożeń — określenie najbardziej realnych i najgroźniejszych źródeł ryzyka, tj. wszystkich sytuacji, które mogą zakłócić przebieg wydarzenia i zagrozić bezpieczeństwu jego uczestników,
  • przygotowanie się do ochrony, poprzez wcześniejsze odwiedzenie miejsca imprezy, zapoznanie się z planem obiektu, wyjściami ewakuacyjnymi, rozstawienie ochroniarzy, przeprowadzenie próbnych interwencji,
  • kompetentne działania dowódcy, który potrafi reagować szybko, trafnie oceniać sytuacje i podejmować nawet trudne decyzje. Koordynowanie działania służb to bardzo stresujące, odpowiedzialne zajęcie. Celem pracy dowódcy jest przewidywanie zagrożeń, a w razie wystąpienia konfliktów — tłumienie ich w zalążku.

Zabezpieczanie imprez masowych — koncertów, występów artystycznych czy imprez sportowych to bardzo ważne zadanie. Zwłaszcza przy tych ostatnich wymagana jest szczególna czujność i spostrzegawczość, a także umiejętność działania pod wpływem stresu.