13 marca 2018

Kategoria:
Inne

Zasady ubiegania się o kartę pobytu czasowego w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się rozpocząć studia na jednej z renomowanych, polskich uczelni lub chce podjąć pracę w naszym kraju. Jak wygląda procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przedstawić i gdzie je złożyć, znalazłeś się we właściwym miejscu! Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i zasady ubiegania się o kartę czasowego pobyty w kraju.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy planują przebywać na terenie Polski dłużej niż 3 miesiące, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, które wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Co istotne – zezwolenie nie jest przedłużane automatycznie. Jeśli planujemy dłuższy pobyt w Polsce, należy ubiegać się o kolejną kartę na pobyt czasowy. W innym przypadku należy opuścić kraj przed upływem terminu ważności zezwolenia. Karta pobytu może okazać się niezbędna przy dokonywaniu wszelkiego rodzaju czynności bankowych i innych.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, należy złoży dokumenty w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców. Pamiętajmy, że musimy wybrać urząd w województwie, w którym planujemy się zatrzymać.

Jakie dokumenty należy przedstawić w urzędzie?

Przede wszystkim, jeśli chcemy uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, musimy zaprezentować udokumentowane powody, dla których chcemy zatrzymać się w kraju. O jakich powodach mowa? O zezwolenie możemy ubiegać się między innymi, gdy planujemy podjęcie lub kontynuowanie pracy na terenie Polski, gdy chcemy prowadzić działalność gospodarczą lub zależy nam na podjęciu bądź kontynuacji studiów. Zezwolenie na pobyt czasowy jest przyznawane także osobom, które prowadzą badania naukowe w kraju, odbywają kursy lub przyjeżdżają do rodziny. Od osoby ubiegającej się o zezwolenie pobierane są odciski linii papilarnych, które zamieszczone zostają na karcie pobytu. Pamiętajmy jednak, że cała procedura jest dość czasochłonna i skomplikowana, zwłaszcza dla osób spoza kraju. Dlatego warto zwrócić się po pomoc do zaufanej kancelarii, która specjalizuje się w sprawach cudzoziemców jak Kancelaria Adwokacka Pietkiewicz Sankowski w Warszawie. Adwokaci pomogą także w zyskaniu zezwoleń na pracę i pobyt stały.

Miejmy na uwadze, że karta czasowego pobytu w Polsce uprawnia do legalnego przebywania na terenie kraju i przemieszczania się po nim, jednak nie zawsze zezwala na rozpoczęcie pracy. Możemy ubiegać się osobno o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, ale lepszym rozwiązaniem jest ubieganie się zarówno o zezwolenie na pobyt w Polsce, jak i legalne zatrudnienie. Karta pobytu czasowego w Polsce wydawana jest przez wojewodę.