26 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Zasady transportu maszyn budowlanych

Żaden plac budowy nie może się obejść bez profesjonalnych maszyn i urządzeń. Maszyny budowlane na podwoziu kołowym często mogą dotrzeć do miejsca docelowego bez większych przeszkód. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy mamy do czynienia ze sprzętem o okazałych gabarytach i wadze, osadzonym na nietypowym podwoziu – na przykład gąsienicach. W jaki sposób go transportować? Pomocą służą firmy przewozowe.

Przygotowania do przewozu maszyn budowlanych

Transport maszyn i urządzeń budowlanych nie różni się diametralnie od innych przewozów ponadgabarytowych. Wielki wysiłek jest podejmowany już na etapie przygotowań do przewozu, obejmujących demontaż sprzętu, załadunek na platformę transportową i zabezpieczenie podczas drogi (między innymi przed przesuwaniem i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi). Warto też uwzględnić ewentualny rozruch w nowym miejscu eksploatacji.

Najczęściej praktykowany jest przewóz drogowy, przeprowadzany na nawierzchniach bitych, szosach i drogach gruntowych. Przed podróżą należy przeprowadzić analizę rodzaju nawierzchni i szerokości odcinków trasy. Niezbędne jest też określenie maksymalnego kąta nachylenia nawierzchni do poziomu gruntu, ustalenie łącznej liczby podjazdów, zjazdów, łuków oraz napotykanych obiektów infrastrukturalnych (wiaduktów, mostów i innych).

Sposoby transportu urządzeń budowlanych

W jaki sposób odbywa się transport?

Większość sprzętów i urządzeń jest przewożona na platformach pojazdów ciężarowych, przyczepach bądź naczepach niskopodwoziowych. Niekiedy praktykuje się holowanie na połączeniu sztywnym, jednak z uwagi na znaczące ograniczenia – na przykład prędkości przewozu – metoda ta znajduje użytek głównie na najkrótszych dystansach – objaśnia ekspert firmy transportowej Geo-Trans z Łomianek, świadczącej usługi kompleksowego przewozu maszyn budowlanych.

Transport maszyn budowlanych na napędzie własnym jest możliwy tylko wtedy, gdy urządzenia zostały zaopatrzone w podwozie samochodowe lub inne podwozie kołowe, umożliwiające rozwinięcie prędkości co najmniej 40 km/h. Pojazdy wolnobieżne, osiągające prędkość do 25 km/h, mogą być samodzielnie transportowane na odległość nie większą niż 35 km. Co ciekawe, w świetle prawa możliwe jest też samodzielne przemieszczanie się maszyn na gąsienicach. W ich przypadku, odległość maksymalna została jednak ograniczona do zaledwie 2000 metrów. Przy organizacji dalszych przewozów, zaangażowanie profesjonalnego transportu jest więc nie tyle dobrym pomysłem, co koniecznością.