podzial-majatku
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Zasady sporządzania intercyzy małżeńskiej

Związek małżeński może funkcjonować na różnych zasadach. Warto ustalić je przed dniem ślubu, niezależnie od tego, czy zasady te dotyczą podziału obowiązków domowych, czy też majątku. W tym drugim przypadku należy sporządzić akt notarialny, w którym wskazany będzie sposób dzielenia majątku w małżeńskie, czyli intercyza. Czym dokładnie jest i jak wygląda jej tworzenie?

Czym jest intercyza małżeńska?

W chwili zawarcia małżeństwa mąż i żona mają wspólnotę majątkową. Oznacza to, że wszystko, co któreś z nich nabędzie lub wypracuje, nie należy wyłącznie do jednej osoby, lecz do obu. Przykładowo: mężczyzna kupuje mieszkanie. Mimo że płaci za nie z własnej kieszeni, w połowie należy ono do żony.

Nie każde małżeństwo tego chce. Powody mogą być różne. Istnieje możliwość rezygnacji ze wspólnoty na rzecz rozdzielności majątkowej. Aby po zawarciu związku wciąż każdy pracował na własny rachunek, sporządza się intercyzę. Jakie ustroje majątkowe są jeszcze dopuszczalne w małżeństwie? Mówi o tym znawca z Kancelarii Adwokackich w Koninie i Słupcy:

Intercyza może ustanawiać jeden z czterech sposobów małżeńskiego gromadzenia majątku i zarządzania nim. Są to: rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, ale też wspólność majątkowa: ograniczona lub rozszerzona. Jak widać, intercyza nie zawsze służy dzieleniu, niekiedy też jeszcze silniej spaja materialny dorobek małżonków.

Jak przebiega sporządzenie intercyzy małżeńskiej?

Intercyza to akt notarialny. Musi być zawarta na piśmie. Wszelkie ustne ustalenia są niewiążące np. podczas sprawy rozwodowej. Intercyzę można podpisać przed albo po ślubie, jednak nie może ona działać wstecz. Jeżeli zdecyduje się na nią małżeństwo z kilkuletnim stażem, wszystko, co do tej pory razem wypracowali, pozostaje wspólne. Warto pamiętać, że intercyzę można też rozwiązać. Wszystko to odbywa się u notariusza, pod warunkiem, że obie osoby się u niego stawią i wyrażają zgodę na intercyzę w określonym kształcie.

W przypadku osób przed ślubem koszt spisania intercyzy to 400 złotych netto. Po doliczeniu 23% VAT oraz podatku dochodowego, a także uwzględnieniu opłat za wydanie odpisów intercyzy, kwota ta wynosi ponad 500 zł. W przypadku małżeństwa koszt sporządzenia intercyzy oblicza się procentowo na podstawie wartości majątku, którego intercyza dotyczy.

Czy warto podpisywać intercyzę? Wydaje się, że tak. Nie chodzi tu wyłącznie o to, aby łatwiej było dzielić majątek przy rozwodzie, choć ten aspekt zapewne trudno pominąć nawet bardzo zakochanym parom. Rozdzielność majątkowa małżonków sprawia, że gdy jedno wpada w kłopoty finansowe, majątek drugiego pozostaje nietknięty. To ważne szczególnie w przypadku osób, które prowadzą własną działalność i na co dzień odpowiadają i ryzykują swoimi pieniędzmi.