15 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Zasady spedycji krajowej

Dla osób spoza branży TSL (transport-spedycja-logistyka), również działających w przedsiębiorstwach mocno związanych, a nawet uzależnionych od świadczonych przez nią usług, pojęcie spedycji nie jest do końca jasne. Zawiłości prawne w ustawodawstwie wcale nie ułatwiają zrozumienia różnicy między spedycją i transportem, w związku z czym często trudno jest zdecydować, czy w danej sytuacji potrzebna jest współpraca z firmą transportową czy spedycyjną.

Stawianie znaku równości między usługami transportowymi i spedycyjnymi jest błędne, nie tylko ze względu na ich zakres, ale także status prawny. Zasady świadczenia usług transportowych regulowane są w oparciu o ustawę prawo przewozowe, podczas gdy spedycja jest przedmiotem prawa cywilnego.

Usługi transportowe a spedycja

Zasadnicza różnica między transportem i spedycją wynika z zakresu świadczonych usług. Transport obejmuje wyłącznie przewóz ładunku, natomiast usługa spedycyjna obejmuje czynności związane z prawidłową organizacją przewozu, w tym przede wszystkim wystawianiem dokumentów spedycyjnych, takich jak listy przewozowe.

Co ważne, spedytor nie zawsze zajmuje się transportem. W niektórych przypadkach odpowiada za przygotowanie przewozu, ale jego realizację powierza odrębnej firmie transportowej – podkreśla nasz rozmówca z Mark Spedition w Szczecinie. Ponieważ połączenie poszczególnych usług z zakresu logistyki zapewnia klientom największe poczucie bezpieczeństwa, w naszym przedsiębiorstwie samodzielnie realizujemy wszystkie jej etapy.

W sytuacji, gdy spedytor nie korzysta z własnej floty transportowej, swoje usługi świadczy w oparciu kodeks cywilny. Z kolei firmy transportowe, jak wspomnieliśmy wcześniej, pracują zgodnie z przepisami ustawy prawo przewozowe. Jednak ponieważ większość firm spedycyjnych dysponuje własnymi środkami transportu, organizując spedycję krajową, muszą one dostosować się do zasad ustawy prawo przewozowe, zaś w przypadku spedycji międzynarodowej – Konwencji CMR.

Umowa spedycji krajowej – o tym warto wiedzieć

Polskie prawo stara się chronić przede wszystkim interesy klientów korzystających z usług logistycznych, toteż wszyscy spedytorzy są zobowiązani ustawowo do posiadania licencji transportowej. Jednak w tym miejscu na zleceniodawców czyha spora zasadzka. Otóż nie każda umowa spedycyjna gwarantuje pełne zabezpieczenie powierzonych spedytorowi towarów.

Podpisując umowę spedycyjną trzeba zawsze dokładnie zapoznać się z jej treścią. Choć spedytor musi posiadać licencję, podczas realizacji konkretnych zleceń może zawęzić zakres swoich zobowiązań, przez ograniczenie przedmiotu umowy do realizacji czynności spedycyjnych. Jeśli umowa nie obejmuje świadczenia usługi transportu realizowanej samodzielnie przez firmę spedycyjną, w razie sporu sądowego z klientem usługodawca odpowiada jak spedytor (na podstawie kodeksu cywilnego), zaś nie jak przewoźnik.