alimenty
4 listopada 2021

Kategoria:
Inne

Zasady przyznawania alimentów na dziecko

Alimenty na dziecko to świadczenia pochodzące od jednego z rodziców, które mają na celu wsparcie potrzeb życiowych i rozwojowych małoletniego. Kwestia ich przyznawania ma jednak bardzo indywidualny charakter. Nie ma bowiem jednej, z góry określonej kwoty, którą należy ponosić co miesiąc. Każda sprawa rozpatrywana jest w zależności od konkretnego przypadku. Co warto wiedzieć na ten temat?

W jakim celu ustanawia się obowiązek alimentacyjny?

Alimenty na dziecko najczęściej zasądza się w obliczu rozwodu. Z Artykułu 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Dotyczy to oczywiście takiej osoby małoletniej, która nie potrafi samodzielnie się utrzymać.

Zaspokajane poprzez wspomniane świadczenie potrzeby mogą mieć różny charakter i obejmują:

  • zamieszkanie,
  • wyżywienie,
  • leczenie,
  • odzienie,
  • koszty wychowania i edukacyjne,
  • wydatki na rozrywkę i wypoczynek.

Wszystkie one mogą być realizowane w różny sposób i z uwzględnieniem zróżnicowanych kosztów. Pod uwagę bierze się także to, jak dziecko do tej pory się rozwijało, jaki jest jego stan zdrowia itd.

Jak starać się o alimenty dla dziecka?

W największej liczbie przypadków o alimenty dla dziecka ubiega się jeden z rodziców, który samotnie je wychowuje.

Jedną z metod ubiegania się o takie świadczenie jest ugoda w formie spisanego aktu notarialnego. Ustalanie wysokości środków może ponadto odbywać się na drodze mediacji. W przypadku, gdy następuje rozpad związku małżeńskiego, sprawą zajmuje się sąd okręgowy. W tym ostatnim przypadku kluczowe będzie wsparcie prawnika, na przykład z Kancelarii Adwokackiej Arkadiusza Malaka.

Zdarza się również, że rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem i alimentów. Wtedy sprawę rozstrzyga wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego.

Jak ustala się wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wysokości alimentów. Zatem każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyznanie i wysokość alimentów uzależnione są od możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców.

Sąd, w oparciu o swoją praktykę z zakresu prawa rodzinnego, uwzględnia m.in. rzeczywiste potrzeby rozwojowe oraz życiowe dziecka. Ponadto bierze się pod uwagę dotychczasowe koszty ponoszone w związku z ich realizacją.

Kwoty pieniężne to nie wszystko. Bardzo często w sprawach alimentacyjnych sąd przygląda się również tzw. czynnikom niematerialnym, w postaci angażowania się czasowego rodzica.