27 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Zasady przeprowadzania wyburzeń

Kupiłeś działkę, na której stoi obiekt nadający się do wyburzenia? Taka sytuacja jest dość powszechna. Wówczas na Tobie ciąży odpowiedzialność związana z rozbiórką nieużytku. Niewłaściwie przeprowadzone prace mogą zagrażać życiu i zdrowiu pracowników, a dodatkowo generują straty związane z nieefektywnym wykorzystaniem maszyn. Warto więc od początku do końca zlecić tę usługę profesjonalnym wykonawcom, którzy zadbają o odpowiedni demontaż takiej konstrukcji.  O czym trzeba wówczas pamiętać?

O co należy zadbać przed podjęciem rozbiórki?

Trzeba pamiętać o tym, że każda rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia. Jedynym wyjątkiem będą budynki o wysokości poniżej 8 m, jeżeli znajdują się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa ich wysokości, o ile nie są wpisane do rejestru zabytków.

Na miejsce rozbiórki należy dostarczyć pozwolenie dotyczące prowadzenia prac, a także program ich wykonywania oraz dziennik robót.

Przed rozbiórką należy także odłączyć budynek od wszystkich sieci przesyłowych. Nie ma mowy o tym, by wyburzany obiekt był podłączony do jakiejkolwiek sieci elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodociągowej itd.

Etapy prac wyburzeniowych – realizacja usługi

Firmy oferujące rozbiórkę budynków dzielą swoją pracę na kilka etapów. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • Wybór najlepszej metody rozbiórki (poszczególne sposoby różnią się od siebie oprzyrządowaniem i charakterem podejmowanych czynności; mogą być termiczne, wybuchowe, mechaniczne itd.).
  • Przygotowanie odpowiedniego sprzętu budowlanego i przygotowanie do pracy wykwalifikowanych pracowników budowlanych.
  • Przygotowanie budynku do rozbiórki (wraz z uwzględnieniem aspektów prawnych).
  • Zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe.
  • Rozbiórkę właściwą (przeprowadzaną przy użyciu specjalistycznych urządzeń, takich jak koparki gąsienicowe, koparko-ładowarki, koparki kołowe, młoty wyburzeniowe itd.).
  • Uporządkowanie terenu po wyburzeniu budynku (wraz z usunięciem oprzyrządowania).
  • Utylizację gruzu i innych odpadów porozbiórkowych.

Sumienna i profesjonalna realizacja wszystkich tych kroków prowadzi do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Wyłącznie profesjonalni usługodawcy są w stanie przeprowadzić rozbiórkę w sposób bezpieczny, szybki i efektywny.

Zasady bezpieczeństwa przy rozbiórce

Podczas rozbiórki niezwykle ważne jest dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zakresie trzeba brać pod uwagę między innymi czynniki atmosferyczne. Pod żadnym pozorem nie można wykonywać czynności dekonstrukcyjnych przy zbyt silnym wietrze (powyżej 10 m/s).

O zasadach bezpieczeństwa mówi ekspert z firmy OMEL-KOP:

Jeśli warunki pogodowe niespodziewanie zmienią się w trakcie wykonywania prac, należy zaprzestać działania. Wcześniej trzeba jednak upewnić się, czy na niższych kondygnacjach nie przebywają pracownicy. W razie ewentualnych obsunięć wywołanych podmuchami wiatru budynek mógłby bowiem zawalić się na pracujących ludzi.

Bezwzględnie zabrania się również podkopywania i podcinania ścian.