19 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Zasady przeprowadzania przeglądów wózków widłowych

Niezawodna praca wózków widłowych to nie tylko efekt korzystania ze sprzętu dobrej jakości. To również regularne i staranne przeglądy, które należy zlecać specjalistom. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, również te, podlegają obowiązkowym badaniom technicznym. Dzielimy je na odbiorcze, okresowe i doraźne. Sprawdź, jakie czynności obejmują i na czym polegają.

Przeglądy wózków widłowych

Jako przedsiębiorca musisz liczyć się z kosztami eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wózki widłowe podlegają przeglądom, których celem jest weryfikacja ich stanu technicznego. Informacje na temat wyników tych badań wprowadzane są do książki eksploatacji. W tym dokumencie powinny znaleźć się również wszelkie dane na temat przeprowadzonych napraw.

Polskie prawo reguluje zakres oraz częstotliwość przeglądów, jakim należy poddawać wózki widłowe. W tej kwestii zastosowanie znajdują przepisy z 2013 roku, wydane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Według tego rozporządzenia na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek:

  • prowadzenia dziennika konserwacji i jego rzetelnego uzupełniania — weryfikacja informacji zawartych w dokumentacji odbywa się raz w roku przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • gromadzenia DTR, czyli dokumentacji techniczno-ruchowej wózka,
  • przeprowadzania konserwacji pojazdów z pełnym dozorem technicznym raz na 30 dni, a pojazdów z ograniczonym dozorem raz na 60 dni.

Nie należy jednak sztywno trzymać się powyższych wytycznych dotyczących terminów badań. Jeśli jakiekolwiek usterki techniczne zostaną odnotowane wcześniej, to ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz komfort ich pracy niezwłocznie należy skorzystać z pomocy profesjonalnego serwisu, np. IPZ. Zgłoszenie awarii można złożyć wygodnie za pośrednictwem formularza online.

Zakres badań technicznych i konserwacji

Badania okresowe zakładają regularne kontrolowanie stanu technicznego pojazdu, z kolei doraźne odbywają się w ramach kontroli po wypadku czy awarii. Zanim wózek widłowy wjedzie na halę, musi przejść pozytywnie badania odbiorcze.

Wózki widłowe, podobnie jak inne pojazdy wykorzystywane w obsłudze hal i magazynów, ulegają wyeksploatowaniu. Podczas konserwacji serwisant zwraca szczególną uwagę na poziom zużycia opon, wideł i łańcuchów, a także działanie układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, szczelność układu hydraulicznego oraz prawidłowe oznakowanie urządzenia.