smierc w domu
14 października 2016

Kategoria:
Inne

Zasady postępowania w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu

Trudno nam się oswoić z myślą o śmierci bliskiej osoby, jednak życie nas do tego zmusza. Osoby starsze i nieuleczalnie chore często wybierają spędzanie swoich ostatnich dni w domu, wśród rodziny, zamiast szpitalnego łóżka. A czasem śmierć po prostu przychodzi nagle. Co zrobić i jak się zachować, kiedy bliska osoba umrze w domu? Kogo poinformować, gdzie szukać pomocy i jakie formalności należy załatwić?

Osoby będące pod opieką hospicjum

W przypadku gdy osoba, która zmarła, była do tej pory pod opieką hospicjum i odwiedzał ją w domu lekarz, powinniśmy zgłosić śmierć do hospicjum. Powinniśmy zadzwonić do placówki i poinformować, że bliska nam osoba zmarła. Zostanie nam wówczas udzielona informacja, czy hospicjum skieruje do nas swojego lekarza, czy zadzwoni w naszym imieniu na numer Pogotowia Ratunkowego, czy powinniśmy zrobić to sami. Zwykle hospicjum wysyła do osoby zmarłej swojego lekarza, by wypisał protokół zgonu, o ile nie ma kryzysowej sytuacji, w której wszyscy medycy są zajęci.

Osoby bez opieki hospicjum

Kiedy nasz bliski nie znajdował się pod opieką hospicjum, formalnie mamy dwie możliwości. Za dnia możemy wezwać lekarza pierwszego kontaktu, który opiekował się daną osobą, a nocą zadzwonić po Pogotowie Ratunkowe. W praktyce niestety rzadko kiedy udaje nam się ściągnąć lekarza rodzinnego tego samego dnia. Dlatego najczęściej pozostaje nam telefon pod numer 999 lub 112. Lekarz stwierdzi zgon i wypisze protokół. Wtedy dopiero możemy poprosić o zabranie zmarłego do kostnicy – mówi przedstawicielka Zakładu Pogrzebowego Bożena Witwicka z Wrocławia.

Formalności po śmierci

Z protokołem zgonu musimy udać się do lekarza rodzinnego, który na jego podstawie wypisze kartę zgonu. Sporządzamy kilka kopii tego dokumentu, by móc później przedstawić ją u ubezpieczyciela czy w banku. Dopiero z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego. Musimy zabrać również dowód osobisty osoby zmarłej oraz paszport i książeczkę wojskową, o ile zmarły posiadał takie dokumenty. Urząd wystawia trzy akty zgonu. Możemy zlecić załatwienie formalności zakładowi pogrzebowemu, udzielając mu pełnomocnictwa. Profesjonalne zakłady pogrzebowe zajmą się także formalnościami związanymi bezpośrednio z pochówkiem, które należy załatwić w biurze cmentarza komunalnego lub u Księdza. Należy dodać, że jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przestępstwa, samobójstwa, Pogotowie Ratunkowe zawiadomi Policję, a Policja Prokuraturę. Zmarły zostanie zabrany na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej. Zgodę na wydanie ciała zmarłego musimy uzyskać od Prokuratury, w której zostały zgłoszone tragiczne okoliczności śmierci. Wówczas to Zakład Medycyny Sądowej wydaje nam kartę zgonu, z którą musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.