14 kwietnia 2017

Kategoria:
Inne

Zasady postępowania w przypadku śmierci osoby bliskiej w domu

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najboleśniejszych wydarzeń, jakiego możemy doświadczyć. Wiele osób w obliczu takiej sytuacji traci głowę i nie wie, co zrobić. Oto krótki opis czynności które powinniśmy wykonać, jeśli bliska nam osoba umrze w domu.

Zgłoszenie zgonu

W pierwszej kolejności powinniśmy złożyć telefoniczne zawiadomienie o śmierci do Pogotowia Ratunkowego – z telefonów stacjonarnych numer 999, zaś z komórkowych 112. Po przybyciu pogotowia, lekarz lub inna uprawniona do tego osoba wystawia protokół zgonu. Dokument ten będzie nam potrzebny byśmy mogli powiadomić zakład pogrzebowy z prośbą o odebranie zwłok ze szpitalnej kostnicy, a także do uzyskania karty zgonu od lekarza osoby zmarłej.

Karta zgonu i akt zgonu

Z protokołem zgonu udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, który leczył zmarłego i uzyskujemy od niego kartę zgonu, którą kserujemy kilkakrotnie, gdyż będzie ona przydatna w sprawach spadkowych, a także wymagana przez ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania. Karta zgonu będzie nam również niezbędna do wyrobienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego – poza nią będzie nam potrzebny dowód osobisty zmarłego oraz odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka) lub książeczka wojskowa (w przypadku śmierci mężczyzny przed 50 rokiem życia). USC właściwy dla miejsca, w którym nastąpił zgon wystawia nam na tej podstawie trzy egzemplarze aktu zgonu – dopiero posiadając je jesteśmy w stanie zająć się organizacją pogrzebu, a więc zgłosić się do administracji cmentarza oraz do parafii, do której należał zmarły. Wiele zakładów pogrzebowych, takich jak Hades Usług Pogrzebowe z Lublina oferuje swoim klientom pomoc w załatwieniu wszelkie formalności związanych z pochówkiem – aby móc z tej oferty skorzystać wystarczy wystawić odpowiednie upoważnienie dla zakładu, w celu poświadczenia, że działa on w naszym imieniu.

Wyjątkowe okoliczności

Opisany wyżej proces dotyczy śmierci  w domu z przyczyn naturalnych. Co jednak zrobić, gdy zgon nastąpił w tragicznych okolicznościach, np. samobójstwa albo przestępstwa? Podobnie jak w poprzednim przypadku musimy powiadomić Pogotowie, które następnie zawiadamia Policję – ta z kolei ma w obowiązku powiadomić Prokuraturę właściwą dla miejsca, w którym doszło do śmierci. Pogotowie zabiera ciało do Zakładu Medycyny Sądowej i dopiero tam, po przeprowadzeniu sekcji zwłok (o ile jest ona wymagana), otrzymuje kartę zgonu. Wcześniej jednak musimy udać się do prokuratury z prośbą o zezwolenie na wydanie ciała – jest ono niezbędne, by Zakład Medycyny Sądowej mógł przekazać nam naszego zmarłego.