10 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Zasady montażu rusztowań fasadowych

O zasadach montażu rusztowań fasadowych możemy mówić w kontekście działań i potrzebnych dokumentów oraz w kontekście kolejnych kroków w praktyce, które wykonujemy podczas montażu. W naszym artykule przyjrzymy się, jakie dokumenty potrzebne są przy kolejnych etapach prac z rusztowaniami, omówimy w uproszczony sposób, jak montuje się rusztowanie systemowe krok po kroku i przyjrzymy się podstawowym zasadom dotyczącym kotwienia rusztowań fasadowych.

Działania i potrzebne dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde działania związane z rusztowaniami należy odpowiednio dokumentować zgodnie ze schematem:

 • Określenie postaci geometrycznej rusztowania, projekt – dokumentacja producenta lub obliczenia statycznych.
 • Montaż rusztowania – instrukcja montażu.
 • Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji – protokół odbioru rusztowania.
 • Eksploatacja rusztowania – instrukcja eksploatacji rusztowania, opcjonalnie protokoły pokontrolne.
 • Odbiór rusztowania i przekazanie do demontażu – protokół przekazania rusztowania do demontażu.
 • Demontaż rusztowania – instrukcja demontażu rusztowania.
 • Kontrola techniczna zdemontowanych elementów rusztowania – protokół pokontrolny.

Jak montujemy rusztowanie w praktyce?

O tym, jak ogólnie montujemy rusztowanie fasadowe w praktyce, opowiadają nam przedstawiciele firmy Ledwon Rusztowania z Zabrza. Rozpoczynamy od rozstawienia podstawek śrubowych i montażu nakładek na nie. Kolejny etap to założenie stężenia poziomego (między nakładkami), dalej montaż ram na podstawki z nakładkami. Gdy po przeciwległych stronach stężenia poziomego mamy już dwie ramy, montujemy stężenie ukośne pierwszego pola, dalej podest. Analogicznie postępujemy z kolejnymi częściami aż do pozyskania kompletnego pierwszego poziomu rusztowania systemowego. Montujemy pion komunikacyjny, poziomujemy rusztowanie, a następnie rozpoczynamy montaż drugiej kondygnacji – tu już z poręczami, często też deskami burtowymi itd.

Zasady kotwienia rusztowań fasadowych

Jest kilka ważnych zasad dotyczących kotwienia rusztowań fasadowych, których bezwzględnie należy przestrzegać. Rusztowania należy kotwić do ścian budynku w sposób zapewniający statyczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający przeniesienie sił zewnętrznych. Ogólne zasady kotwienia rusztowania fasadowego mówią, że:

 • wielkość siły odrywającej rusztowanie (prostopadłej do ściany) – na jedną kotew to 2,5 kN,
 • kotwienie bezwzględnie należy rozpoczynać od drugiego poziomu rusztowania,
 • zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość w poziomie nie powinna przekraczać 4-5 m, a w pionie 4-6 m,
 • zgodnie z powyższym na każde 16 – 30 m2 rusztowania przypadać musi przynajmniej jedno zakotwienie,
 • każdy rząd kotew kończy się na brzegach rusztowania, a ciąg komunikacyjny w danym rzędzie kotew należy zakotwić po obu stronach stron.

Te zasady to podstawa działania firm zajmujących się wynajmem rusztowań z montażem.