kociol-grzewczy
23 maja 2018

Kategoria:
Inne

Zasady montażu kotłów

Montaż kotła grzewczego powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, dlatego też przed instalacją warto zapoznać się z dokumentacją, a także sprawdzić kompletność sprzętu. Jak i gdzie zamontować kocioł grzewczy? Jak poprawnie zamontować go do instalacji c.o. i jak do instalacji wyciągowej spalin i komina? Dowiedz się więcej na temat montażu kotła zarówno w nowej, jak i modernizowanej instalacji.

Instalacja kotła grzewczego – od czego zacząć?

Należy pamiętać, że montaż kotła jest kwestią stosunkową łatwą i szybką do realizacji pod warunkiem, że zna się budowę, działanie i zasady instalowania kotła. Niezależnie od tego, czy montaż dotyczy kotła na palety, biomasę czy węgiel, to przed instalacją zawsze należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi. Warto zwrócić uwagę, że w instrukcji producent bardzo często podkreśla, że niestosowanie się do zawartych w niej ustaleń może grozić utratą gwarancji, a w najgorszym przypadku również stworzeniem zagrożenia zdrowia i życia osób w budynku, w którym znajduje się kocioł. Po zapoznaniu się z instrukcją i dokumentacją, należy sprawdzić kompletność sprzętu, czyli czy w zestawie oprócz kotła znajdują się również inne elementy i materiały potrzebne do jego montażu. Warto również sprawdzić, czy zestaw nie jest uszkodzony. Jeśli instalacje, do których ma być podłączony kocioł są sprawne i poprawnie wykonane, montaż kotła warto powierzyć specjaliście.

O czym konkretnie należy pamiętać podczas instalacji kotła grzewczego?

Aby odpowiednio zamontować kocioł grzewczy, należy podłączyć go do istniejącej instalacji grzewczej i spalinowej, a także zamocować uzbrojenie hydrauliczne i zabezpieczające. Osoba instalująca kocioł powinna również podłączyć go do instalacji elektrycznej. Jeśli będzie to kocioł na paliwo stałe to konieczne również będzie podłączenie do instalacji odpopielającej i uzdatniającej wodę.

Aby montaż kotła wykonać poprawnie należy znaleźć fundament, który będzie miał odpowiednią wysokość, np. dla kotłów olejowych powinno to być minimum 5 cm – podpowiada specjalista z firmy GREŃ z Pszczyny.

Ponadto, wybierając miejsce ustawienia kotła należy zastanowić się, czy daje możliwość wykonywania ew. prac konserwatorskich. Podłoże, na którym będzie ustawiony kocioł grzewczy musi być wykonane z materiałów niepalnych, np. stalowych lub kamiennych. Ponadto w pomieszczeniu powinna być zainstalowana wentylacja grawitacyjna – nie można korzystać z wentylacji mechanicznej. Na tym etapie można już zawiesić lub ustawić kocioł i kolejno podłączyć go do instalacji. Następne kroki zależne są od rodzaju kotła i tak np. w kotłach gazowych należy zamontować zasobnik ciepłej wody, a także rury z wodą i cyrkulację c.w.u. Kolejnym krokiem jest podłączenie go do przewodów powietrzno-spalinowych, a także sprawdzenie, czy wszystkie instalacje są szczelne.