maszyny-rolnicze
11 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Zasady eksploatacji maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze zachowane w dobrym stanie technicznym zapewniają wysoką jakość i wydajność pracy, a także umożliwiają wykonanie jej w odpowiednim terminie. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji sprzętu rolniczego, co w znaczny sposób przyczyni się do zachowania jego trwałości.

Konserwacja

Elementy maszyn rolniczych ulegają zużyciu, a co za tym idzie – starzeniu. Procesu tego nie da się zatrzymać, można jednak ograniczać jego skutki poprzez odpowiednią dbałość i konserwację. Aby stan maszyn  nie pogarszał się, bardzo ważna jest ich obsługa techniczna obejmująca między innymi wymianę płynów eksploatacyjnych czy zabezpieczenie powłok ochronnych. W czasie użytkowania maszyny powstają ubytki farby, w których pojawia się korozja. Takie miejsce powinno zostać dokładnie oczyszczone i odtłuszczone – wtedy można uzupełnić ubytki. Niezwykle istotnym aspektem są również czynności, które należy wykonywać na co dzień, takie jak: czyszczenie z błota, kurzu, resztek roślin (do tego celu z powodzeniem można wykorzystać na przykład sprężarkę, która skutecznie wydmucha resztki zanieczyszczeń), mycie (w przypadku szczególnie brudnych powierzchni warto jest wykorzystać ciepłą wodę, a cały proces wykonać za pomocą myjki wysokociśnieniowej) smarowanie (zgodnie z instrukcją danej maszyny, warstwą smaru należy pokryć wszelkie elementy robocze) oraz kontrola i regulacja najważniejszych układów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania.

Przechowywanie

Maszyny rolnicze charakteryzują się dużą sezonowością w użytkowaniu. Z tego powodu istotne jest nie tylko przechowywanie ich w odpowiednich warunkach (np. w zamkniętym garażu lub pod zadaszoną wiatą) poprzedzonych wykonaniem niezbędnych napraw, ale także dokładne przygotowanie do pracy.

W tym celu należy dokładnie sprawdzić stan techniczny maszyny i wyeliminować wszelkie usterki, zamontować akumulatory, paski klinowe, łańcuchy oraz całe wyposażenie. Następnie konieczne jest wypróbowanie maszyny, w celu sprawdzenia poprawności jej działania – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę LESZ-ROL.

Należy pamiętać, iż sposób przechowywania maszyn ma duży wpływ na ich późniejszą konserwację i koszty ewentualnej naprawy, dlatego jeśli nie mamy możliwości trzymania sprzętu rolniczego w zamkniętej przestrzeni, warto jest zwrócić na niego szczególną uwagę. Maszyny trzymane na zewnątrz narażone są na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, takie jak na przykład wilgoć, która może przyczynić się do uszkodzenia elementów elektrycznych oraz wzmaga korozję. W przypadku takiego przechowywania powinniśmy chronić ogumienie przed działaniem słońca, a także zwrócić uwagę, na to, aby podłoże było twarde i umożliwiało odpływ wody.