4 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Zasady działania Programu Czyste Powietrze

Czyste powietrze staje się w naszych czasach luksusem. Wiedzą o tym zwłaszcza mieszkańcy dużych miast. Za jakość powietrza odpowiadają m.in. techniki grzewcze domów mieszkalnych, również tych jednorodzinnych. To, co spalamy w piecach, ma wpływ na to, czym oddychamy. Smog powoduje poważne konsekwencje zdrowotne dla nas i naszych bliskich.

Smog powoduje problemy z oddychaniem. Może być przyczyną astmy lub nowotworu. Oddychać musimy, inaczej nie możemy żyć. Wdychając życiodajny tlen, serwujemy sobie solidną dawkę kancerogennych substancji. Powinniśmy solidarnie działać na rzecz poprawy stanu powietrza ze względów ekologicznych i zdrowotnych. Także przez wzgląd na  przepisy, które zaostrzają wymogi dotyczące systemów grzewczych w gospodarstwach domowych.

Termomodernizacja lub wymiana starych pieców na paliwa stałe przyczynia się w istotny sposób do poprawy jakości powietrza. Nie każde gospodarstwo domowe jednak stać na pokrycie kosztów takiej inwestycji. Z pomocą przychodzi Program Czyste Powietrze, które zapewnia dotacje i pożyczki na realizację projektów proekologicznych w naszych domach – informuje ekspert z firmy Helios.

Kto może skorzystać z dofinansowania i co ono obejmuje?

Celem programu jest zmniejszenie lub eliminacja emisji niebezpiecznych pyłów do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Z pomocy mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy takiego domu. Dofinansowaniu podlegają m.in.:

  • wymianę stolarki drzwiowej i okiennej
  • instalację kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych spełniających wymagania programu

Wymiana albo zakup pieca spełniającego wymagania programu jest warunkiem podstawowym, który kwalifikuje do uzyskania dotacji. Sposób wnioskowania oraz termin rozpatrzenia wniosków opisany jest na stronach właściwych WFOSiGW.

Jakie kwoty dofinansowania obejmuje Program Czyste Powietrze?

Minimalna wartość projektu zgłaszanego Programu Czyste Powietrze do dotacji wynosi 7 tys. zł., natomiast maksymalnie można uzyskać aż 53 tys. zł. Jeśli okaże się, że do modernizacji systemu grzewczego czy termoizolacji ta kwota nie wystarczy, możesz skorzystać z pożyczki. Program Czyste Powietrze przewiduje bowiem dwie formy wsparcia inwestycji – dotację i pożyczkę. Ta ostatnia udzielana jest maksymalnie na 15 lat, ze zmiennym oprocentowaniem nieprzewyższającym 2%. Możesz starać się uzyskać dofinansowanie, jeżeli prace remontowe rozpocząłeś nie wcześniej, niż na 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku. We wniosku określasz termin planowanego zakończenia prac. Oznacza to, że pieniądze, jeśli prace w chwili złożenia wniosku jeszcze trwają. Do wymiany systemów grzewczych będziemy zobowiązani niebawem wszyscy, warto korzystać z programu, póki jeszcze trwa.