13 marca 2017

Kategoria:
Inne

Zasady BHP na placu budowy

Przestrzeganie zasad i przepisów BHP jest szczególnie ważne na placu budowy, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych wypadków w trakcie pracy. Wszyscy pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej, a kierownicy robót oraz mistrzowie budowlani – nadzorować całość prac.

Jak zadbać o bezpieczeństwo na wysokości?

Praca na budowie wiąże się z wykonywaniem różnych czynności. Niektóre z nich wymagają wejścia na odpowiednią wysokość. W takim przypadku najlepiej zastosować środki ochrony zbiorowej – balustrady, siatki bezpieczeństwa i ochronne. Korzysta się również ze specjalnych szelek, które zapewniają bezpieczeństwo pracownikom, będące już środkiem ochrony indywidualnej. Stosuje się je obowiązkowo dla osób pracujących na dachu o nachyleniu powyżej 20%.

BHP podczas pracy z maszynami i urządzeniami technicznymi

W trakcie pracy z maszynami i innymi urządzeniami technicznymi należy pamiętać o dokładnej ich eksploatacji oraz obsłudze zgodnie z instrukcją producenta. Powinny one być w pełni sprawne i obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem przez odpowiednio przeszkolone osoby – operatorzy wózków widłowych lub żurawi muszą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto, zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw oraz czynności konserwacyjnych sprzętu w trakcie jego użytkowania. Po zauważeniu uszkodzenia maszyny należy ją natychmiast unieruchomić i odłączyć dopływ energii.

Wymagania dotyczące haków, pomostów i ramp

Jeżeli stanowiska pracy operatorów maszyn nie posiadają kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed różnymi przedmiotami, które mogą np. spadać z wysokości. Haki, które służą do przemieszczania ładunków muszą mieć zaznaczoną maksymalną nośność – jeżeli podczas pracy istnieje ryzyko wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, wtedy należy zastosować haki wyposażone w urządzenia służące do zamykania gardzieli. Odpowiednie wymagania dotyczą również pomostów lub ramp, które są przeznaczone do przejazdu pojazdów oraz sprzętu. Zasady bezpieczeństwa określają również odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a częściami konstrukcji obiektu budowlanego znajdującego się w fazie montażu lub stosami składowanych materiałów.

Przed przystąpieniem do pracy na placu budowy należy zapoznać się z zasadami BHP, ponieważ konsekwencją ich nieprzestrzegania mogą być groźne dla życia wypadki. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonych kierowników tak, aby każdy z pracowników nie miał wątpliwości, jakie są jego zadania, za co odpowiada w czasie pracy i jakie kroki musi podjąć w razie nieszczęśliwego wypadku – podsumowuje właściciel firmy Mab-Bud, która oferuje usługi budowlane.