27 marca 2017

Kategoria:
Inne

Zasady bezpiecznej pracy na budowie

Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie określa w Polsce Prawo budowlane i Kodeks pracy. Dodatkowe zasady BHP może wprowadzić lub kierownik budowy. Poza określonymi przepisami pracownicy zawsze powinni dodatkowo kierować się zdrowym rozsądkiem, ponieważ prace budowlane mogą wiązać się z szeregiem zagrożeń dla zdrowia i życia. Najwięcej wypadków na budowach to upadki z wysokości, które spowodowane są niezachowaniem ostrożności. Jak wygląda kwestia bhp na budowie?

Planowanie budowy i funkcje kierownika

Powszechnie uważa się, że to kierownik budowy zawsze pełni funkcję koordynatora bhp, tymczasem według polskiego prawa, może powołać na to stanowisko jednego ze swoich pracowników. Może to być na przykład inżynier budowy, nie mniej jednak zawsze kierownik odpowiedzialny jest za zachowanie zasad bhp. Osoba powołana na funkcję koordynatora jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo na placu budowy. Jeśli zdarzy się poważny wypadek, zarówno koordynatorowi, jak i kierownikowi budowy grozi grzywna lub pozbawienie wolności – dowiadujemy się w firmie ogólnobudowlanej Gut-Bud z Podolszyna. Niezależnie od tego, kto będzie koordynatorem bhp, przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przygotować tzw. plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Z planami bezwzględnie powinni zapoznać się wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace na budowie. Podstawowe rzeczy, jakie należy określić to między innymi: ochrona przeciwpożarowa i postępowanie w razie pożaru, obsługa urządzeń technicznych, przebywanie na wysokościach, czy przedzielanie odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników.

Regulaminy wewnętrzne i znaki bezpieczeństwa

Na dużych budowach główny wykonawca przygotowuje dodatkowo indywidualne regulaminy bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na danych placach budowy. Mogą dotyczyć na przykład zasad bhp w okolicach urządzeń tzw. transportu bliskiego, a więc żurawi, wind towarowych czy wciągarek. Należy mocno podkreślić, że pod transportowanymi ładunkami nie mogą znajdować się ludzie. Operator ma bezwzględny zakaz transportowania ładunków, gdy na dole znajdują się inni pracownicy. Konieczne jest także używanie sygnałów dźwiękowych, które informują i ostrzegają, że operator urządzenia rozpoczyna przenoszenie ładunku. Oczywistym jest również, że operator powinien mieć stosowne uprawnienia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że uprawnienia potrzebne są nawet hakowemu – pracownikowi, który daje znaki operatorowi dźwigu, czy żurawia. Wracając do regulaminu, może on dodatkowo określać na przykład noszenie identyfikatorów, czy wskazywać przemieszczanie się określonymi ciągami komunikacyjnymi. Prawo budowlane wskazuje również, że na bezpieczeństwo pracy ma wpływ również odpowiednie oznakowanie budowy. Są to znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, nakazu i znaki informacyjne.