6 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Zasady bezpiecznego transportu żywności

Artykuły żywnościowe, szczególnie te o krótkim okresie przydatności, powinny być transportowane z zachowaniem wyjątkowo wysokich standardów – od warunków, w jakich będą przewożone zależy w końcu ich jakość, a tym samym zdrowie konsumentów.

Wybór środka transportu

Najczęstszą formą transportu środków spożywczych jest transport drogowy przy wykorzystaniu odpowiednio wyposażonych ciężarówek i innych pojazdów samochodowych. Jego największą zaletą jest bardzo duża mobilność i funkcjonalność – dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowej samochody dostawcze są w stanie dotrzeć niemal wszędzie, zaś szeroki wybór technologii pozwala transportować produkty każdego rodzaju. Rodzaj pojazdu i jego wyposażenie powinno być adekwatne do charakterystyki przewożonego towaru. Najczęściej do przewozu stosowane są:

  • Cysterny – do przewozu produktów płynnych, np. mleka
  • Chłodnie – to pojazdy umożliwiające utrzymanie w komorze temperatury od -1 do 100 stopni Celsjusza przy pomocy specjalnej aparatury
  • Mroźne – dzięki aparaturze pojazdy to pozwalają utrzymać w komorze temperatury od -250 do -2 stopni Celsjusza
  • Izotermy – w komorze tych pojazdów przed długi czas utrzymywana jest stała temperatura, jednak nie posiadają one żadnej aparatury chłodzącej.

Pojazdy do przewozu żywności powinny być wyposażone w aparaturę monitorującą warunki wewnątrz komory załadunkowej.

Utrzymanie właściwych warunków sanitarnych

Bezpieczeństwo ładunku jest uzależnione od warunków, w jakich będzie on przewożony. Poza wspomnianą koniecznością kontrolą temperatury oraz innych parametrów wewnątrz komory ładunkowej, firmy przewożące zobowiązane są do kontrolowania załadunku towarów, a także dbania o czystość komór ładunkowych. Wspomnieć również warto o konieczności dokładnego dokumentowania warunków, w jakich przewożona jest żywność – kwestia ta jest regulowana prawnie.

Czas transportu

Bardzo duża część artykułów spożywczych charakteryzuje się bardzo krótkim terminem przydatności do spożycia, co w połączeniu z wrażliwością na temperatury czy wilgoć sprawia, że ich transport stanowi bardzo poważne wyzwanie logistyczne. Niezwykle istotną rolę odgrywa czas – im szybciej zostanie zrealizowany cały proces transportu, wraz z wszystkimi formalnościami, tym mniejsze ryzyko, że przewożone produkty stracą swoje walory smakowe i odżywcze, a tym samym wartość rynkową.

Profesjonalne usługi z zakresu transportu żywności świadczy firma Transmaster.