6 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Zasady bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach

Praca na rusztowaniach niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących poruszania się po rusztowaniu, które zostały zatwierdzone przez polskie organy prawne. Tylko w taki sposób potencjalny pracownik na narazi siebie, a także swojego współpracownika na szkody natury fizycznej. Niezależnie od terminów, efektywności i zlecenia należy pamiętać, że najważniejsze jest ludzkie życie.

Wypadki na rusztowaniach

Podczas pracy na rusztowaniu najczęściej dochodzi do:

  • potknięcia,
  • poślizgnięcia,
  • upadków z różnych wysokości.

Niestety częstotliwość tych wypadków zwiększa się wraz z pogorszeniem warunków atmosferycznych. Inne zdarzenia, które mogą mieć miejsce na rusztowaniu, to uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzeń elektrycznych (np. porażenie prądem) czy obrażenia, które może wywołać przygniecenie ciężkim sprzętem.

Zasady bezpieczeństwa

Wytyczne zawarte w rozporządzeniach dotyczą głównie właściwego zabezpieczania stanowisk pracy, a także zasad poruszania się po nich. Wszystko zaczyna się od konstrukcji rusztowania, która musi być odpowiednio przygotowana. Podczas montowania sprawdza się je pod kątem stabilności oraz wytrzymałości. Kontrola stanu technicznego takiego rusztowania jest konieczna za każdym razem, kiedy rozpoczyna się na nim pracę.

Rusztowanie musi być trwałe, ponieważ niekiedy prace na nim mogą trwać nawet do kilku miesięcy. Ważne jest też, aby można było stosować na nim ciężki sprzęt bez ryzyka zerwania się konstrukcji. – Warto skorzystać z usług firmy firmę zajmującej się nie tylko wynajmowaniem rusztowań, ale również ich dowozem i montowaniem. To zaoszczędzi czas, a także koszty związane z budową. Bezpieczeństwo również stanie się w tym przypadku priorytetowe – tłumaczy przedstawiciel firmy Euro Rusztowania.

Każdy pracownik powinien być przypięty linką bezpieczeństwa do specjalnych elementów rusztowania, a także nosić kask ochronny. Prace, które odbywają się na wysokości wyższej niż 1 metr powinny być uzupełnione barierkami z poręczami – istotne jest także właściwe zamontowanie krawężników i poprzeczek znajdujących się pomiędzy nimi. Najważniejsza jest współpraca pomiędzy pracownikami, a więc i przestrzeganie podstawowych zasad BHP. Należy wyznaczyć konkretną osobę do sprawowania kontroli nad tym, czy wszystkie przepisy są przestrzegane.

Poruszanie się po konstrukcji rusztowania rządzi się własnymi prawami, które należy bezwzględnie przestrzegać – jest możliwe tylko wzdłuż określonych ciągów komunikacyjnych. Przy każdym pomoście powinna znajdować się informacja o jego maksymalnym obciążeniu. Kategorycznie zabronione jest zrzucanie przedmiotów z rusztowania na ziemię, ponieważ mogą przy tym ucierpieć zarówno pracownicy, jak i przypadkowi przechodnie.

Należy wiedzieć, że każde rusztowanie wygląda inaczej w zależności od robót, które będą się na nim odbywać. Dlatego trzeba podchodzić do swoich obowiązków ostrożnie i z rozsądkiem.