16 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Zalety teambuildingu

Wytworzenie w między członkami zespołu relacji umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów, jakie przed tym zespołem stoją, to spełnienie marzeń niejednego dobrego menadżera – ale też długotrwały proces. Można go jednak istotnie ułatwić i przyspieszyć dzięki imprezom i wyjazdom integracyjnym, których nieodłącznym elementem są zajęcia teambuildingowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że teambuilding to niezupełnie to samo co integracja między pracownikami. Owszem, potrafi ich do siebie zbliżyć, a nawet stanowić przyczynek do zawiązania pozasłużbowych przyjaźni, jego zasadniczym celem jest jednak przede wszystkim poprawienie kompetencji zespołu jako zbioru indywidualnych jednostek, które ze sobą współpracują, a także jako partnera dla innych działów w firmie.

Wzajemne poznanie

Każdy z zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie lub jego części ludzi ma – oprócz przydatnych dla tego przedsiębiorstwa umiejętności – jakieś swoje nawyki i przekonania. Przy nieodpowiednim podejściu mogą one znacząco utrudniać kooperację. Dobrze przeprowadzony teambuilding jest jednak w stanie podejście to zmienić tak, by członkowie zespołu szanowali wzajemnie różnice między sobą, umieli wykorzystać mocne strony zarówno swoje, jak i partnerów, a także uzupełniali się tam, gdzie to możliwe czy nawet konieczne.

Kluczowe jest dla tego po pierwsze uświadomienie sobie istnienia zalet i ograniczeń, nad którymi można pracować – zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Jeśli zlecamy zorganizowanie zajęć teambuildingowych profesjonalistom, zazwyczaj będzie je obserwował psycholog, który na koniec wskaże pozytywy i niedociągnięcia, zaproponuje rozwiązania. Teambuilding to bowiem nie tylko ekscytujące gry i zabawy. Silne emocje, owszem, ułatwiają tworzenie więzi, trzeba je też jednak zrozumieć i umieć to zrozumienie zastosować później w codziennej pracy.

Zwiększenie zaufania… i zysków

Wzmacnianie pozytywnych relacji między członkami zespołu jest przy tym równie ważne. Nie chodzi o to, by wszyscy od razu się polubili. Istotny jest wzajemny szacunek, wiara w możliwości swoje i innych, a także związane z nią zaufanie. Teambuilding rozwija te emocje, uczy polegania na sobie oraz pomaga zrozumieć, że niektóre problemy da się rozwiązać tylko we współpracy z innymi. Potrafi zwiększyć tym samym zaangażowanie podczas działań zespołowych, co po przeniesieniu na grunt zawodowy wymiernie przekłada się na zyski dla danej firmy.

Jak przekonuje przedstawiciel zajmującej się m.in. organizacją imprez integracyjnych firmy M2 Events, skuteczny teambuilding poprawi zresztą nie tylko wzajemne relacje między pracownikami, ale też pomoże każdemu z nich zidentyfikować się z celami przedsiębiorstwa. Polepszenie komunikacji oraz ogólnej atmosfery wpływa zaś na zwiększenie motywacji i wydajności, a co za tym idzie – na poprawę wyników działu oraz całej struktury.