konstrukcja stalowa
6 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Zalety konstrukcji stalowych
5 (100%) / 2 głosów

Zalety konstrukcji stalowych

Lekkie konstrukcje stalowe coraz częściej zastępują tradycyjne budynki wykonywane w technologii murowanej. Na szkieletach stalowych buduje się już nie tylko wiaty i hale magazynowe, ale także rozmaite budynki inwentarskie, jak obory czy kurniki, a nawet obiekty o zastosowaniu przemysłowym i komercyjnym, w tym mniejsze biurowce. Uzasadnieniem wyboru lekkiej technologii stalowej jest szereg jej niezaprzeczalnych zalet.

Konstrukcje stalowe – szybka i czysta budowa

Z punktu widzenia inwestora, najważniejszą zaletą budynków opartych o konstrukcje stalowe jest ich lekkość i szybki czas budowy. Obiekty na konstrukcji szkieletowej wykonuje się z prefabrykowanych elementów, które można łączyć bezpośrednio na placu budowy. Wzniesienie takiego budynku jest znacznie szybsze, niż tradycyjne murowanie, pochłania też dużo mniej materiałów, a zatem i środków finansowych.

Kolejną zaletą rezygnacji z technologii mokrej murowanej jest fakt, iż konstrukcje stalowe nadają się do użytku natychmiast po zakończeniu budowy. Nie jest tutaj wymagany czas do wiązania betonu i schnięcia poszczególnych elementów konstrukcyjnych – mówi ekspert z przedsiębiorstwa Ślusarstwo Roboty Budowlane S. C. Tadeusz Jeśko & Piotr Doręgowski.

Budowa konstrukcji stalowych jest możliwa także na mniejszych działkach, gdzie nie ma miejsca na pracę dużych maszyn budowalnych. Szybkie rozstawienie prefabrykowanych elementów na miejscu docelowym wiąże się ze znacznie mniejszą ingerencją w otoczenie budynku. Teren wokół nowopowstałego obiektu nie ulega zniszczeniu w wyniku mokrych i brudnych prac.

Solidny budynek niewielkim kosztem

Jak wspomnieliśmy we wstępie, do budowy w technologii szkieletowej zużywa się znacznie mniej materiałów, co jest pierwszym czynnikiem wpływającym na redukcję kosztów inwestycji. Również skrócenie czasu budowy jest korzystne dla finansów inwestora.

Warto przy tym zaznaczyć, że budynki oparte o konstrukcję stalową, swoją wytrzymałością nie ustępują obiektom wznoszonym w technologii murowanej. Mimo iż cała konstrukcja jest lekka, jakoś wykorzystywanych kształtowników stalowych sprawia, że jej poszczególne elementy nośne charakteryzuje wysoka wytrzymałość na obciążenia, a jednorodność struktury gwarantuje niezmienność tych właściwości mechanicznych w czasie.

Ciepły budynek w technologii szkieletowej

Pierwszym obszarem, w którym z powodzeniem rozpoczęto wykorzystywanie konstrukcji szkieletowych były hale magazynowe oraz wiaty. Ograniczenie zastosowania konstrukcji stalowych wynikało przede wszystkim z braku dostępności technologii docieplania takich obiektów. Budynki na konstrukcji szkieletowej były chłodne i nie nadawały się do stałego przebywania w nich osób.

Rozwój technologii dociepleń spowodował, że hale stalowe zwiększały swoje możliwości wykorzystania. Dzięki stosowaniu wypełnień ścian i dachów płytami warstwowymi z poliuretanu i styropianu, obiekty te zyskały świetną izolacyjność termiczną i akustyczną, dlatego obecnie mogą stanowić przyjazne schronienie dla ludzi i zwierząt.