5 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Zalety automatyki przemysłowej

Nowoczesne procesy technologiczne często wymagają bardzo wysokiej precyzji dozowania składników czy kontrolowania warunków ich przebiegu. Nawet niewielka zmiana ciśnienia, temperatury czy czasu wygrzewania mogą prowadzić do zniszczenia produktów i strat materialnych. W nadzorowaniu takich procesów oraz w regulowaniu ich parametrów pomaga automatyka przemysłowa.

Czym jest automatyka przemysłowa?

O automatyce przemysłowej można powiedzieć, że jest sercem każdego procesu technologicznego. Zastępuje człowieka w wykonywaniu pomiarów, ostrzega przed zmianami zaprogramowanego środowiska oraz sama kontroluje i zmienia parametry. Do tej grupy zaliczają się zarówno wszelkie mierniki i automatyczne przełączniki, jak i elektroniczne elementy systemów sterowania procesami. Większość urządzeń z tej grupy jest oparta na nowoczesnych modułach elektronicznych oraz współpracuje w złożonych zespołach. Dzięki informacjom przekazywanym do komputera pozwalają one też na zapisywanie przebiegu procesów, a następnie analizowanie materiału pod kątem poprawności poszczególnych etapów. Stosowane obecnie urządzenia zazwyczaj wypierają tradycyjne mechaniczne manometry czy kontrolery wagi. Wśród akcesoriów pomiarowych wciąż jednak można znaleźć termopary do pomiarów temperatury czy pojemnościowe mierniki poziomu.

Co wchodzi w skład automatyki przemysłowej?

Pojęcie automatyki przemysłowej jest bardzo szerokie. Obejmuje ona zarówno pojedyncze mierniki czy elektroniczne sterowniki, jak i całe zespoły maszyn, które można zaprogramować do samodzielnego wykonywania cyklu czynności w procesie technologicznym. Projektowaniem tych ostatnich zajmuje się firma GM Automatyka, która dostarcza klientom taśmociągi, maszyny kontrolno-montażowe i wiele innych rozwiązań. Urządzenia i akcesoria zaliczane do automatyki przemysłowej to przede wszystkim:

 • moduły elektroniczne – konwertery napięcia i sieci, przełączniki, optoizolatory, przekaźniki interfejsowe, moduły wejść-wyjść, separatory sygnałów cyfrowych i wiele innych,
 • urządzenia i akcesoria pomiarowe – czujniki, termometry, manometry, presostaty i inne, wskaźniki, rejestratory itp.,
 • urządzenia nadzorujące – komputery, panele operatorskie, sterowniki PLC,
 • urządzenia wykonawcze – pompy, zawory, dozowniki, silniki itp.,
 • zautomatyzowane maszyny i linie produkcyjne, roboty przemysłowe,
 • oprogramowanie sterująco-kontrolne.

Zalety automatyzacji procesów technologicznych 

Automatyka przemysłowa ma wiele zalet, a najważniejszą z nich jest zapewnianie wymiernych, materialnych korzyści przedsiębiorstwu. Osiąga się to dzięki różnym czynnikom. Urządzenia tego typu zapewniają przede wszystkim skrócenie czasu pracy i wykonywania poszczególnych produktów. Pozwalają też na ograniczenie błędów ludzkich, zapewniają większą dokładność procesu, a w efekcie – lepszą jakość finalnego wyrobu. Dzięki automatyzacji procesy technologiczne są też bezpieczniejsze. Elektronika, sterowniki i urządzenia wykonawcze nie tylko kontrolują parametry, ale też reagują, jeśli ulegną one zmianie. W efekcie ogranicza się ryzyko wybuchu czy pożaru, a także uszkodzenia kosztownych maszyn. Reasumując, najważniejsze zalety automatyki przemysłowej to:

 • większa produktywność,
 • wyższa jakość produktów,
 • lepsza kontrola procesów i jakości,
 • niższe koszty produkcji,
 • wyższy poziom bezpieczeństwa zakładu i pracowników.