5 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

Zakres usług geologicznych

Styczność z firmą geologiczną będziemy mieć przede wszystkim przy określaniu warunków gruntowo-wodnych w miejscu, na którym ma stanąć przyszły dom. Oferta firm geologicznych jest jednak znacznie szersza. Wyjaśniamy, czym dokładnie zajmują się firmy z branży geotechniki i geologii inżynierskiej.

Firmy geologicznie oferują usługi związane z szeroko rozumianym badaniem gruntów i warunków hydrogeologicznych. Badania geologiczne są ważne nie tylko dla oceny warunków gruntowo-wodnych, ale także dla bezpieczeństwa planowanych inwestycji budowlanych. Ich przeprowadzenie pozwala stworzyć odpowiedni projekt fundamentów oraz uniknąć nieprzewidzianych trudność podczas prowadzenia prac budowlanych i eksploatacji obiektu.

Podstawowy zakres usług geologicznych

Do podstawowych usług geologicznych zaliczamy terenowe badania podłoża gruntowego, ekspertyzy geotechniczne na potrzeby zakupu działek oraz sporządzanie dokumentacji geologicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Na czym polegają te usługi?

Terenowe badania podłoża gruntowego to usługa geologiczna polegająca na analizie i rozpoznaniu rodzaju gruntu oraz ich właściwość. Podczas badań podłoża określa się m.in.: poziom wód gruntowych, stabilność skarp inne podobne parametry.

Laboratoryjne badanie gruntu to analiza zebranych w terenie próbek gruntu i wody podziemnej. Analiza laboratoryjna pozwala geologowi poznać właściwości mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne pobranych próbek.

Ekspertyza geotechniczna na potrzeby zakupu działki to usługa wykonywana dla osób planujących zakup działek budowlanych. Jej przeprowadzenie pozwala poznać właściwości hydrogeologiczne działki i określić czy znajdują się na niej grunty utrudniające posadowienie budynku. Przeprowadzając ekspertyzę zyskujemy pewność, że nie kupujemy kiepskiej działki w postaci gruntów słabonośnych lub organicznych.

Badania geologiczne gruntu w celu uzyskania pozwolenia na budowę są to kompleksowe badania konieczne dla stworzenia projektu budowlanego. W zakres badań geologicznych wchodzą m.in.: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny oraz dodatkowo projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Inne usługi

Wymieniliśmy tylko niektóre z usług geologicznych, oprócz tego, firmy geologiczne prowadzą także szereg innych działań związanych z wierceniami geologicznymi, sprawdzaniem dokumentacji geologicznej ze stanem faktycznym, odbiorami wykopów, a także oferują specjalistyczne konsultacje oraz wykonują szereg innych zadań. Z dokładną ofertą usług geologicznych możesz zapoznać się na stronie pracowni geologicznej Geoxx.