11 września 2017

Kategoria:
Inne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z problemami
5 (100%) / 1 głosów

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z problemami

Chociaż ogólny system nauczania w szkołach i przedszkolach jest stale aktualizowany, wciąż nie zdaje egzaminu w przypadku niektórych dzieci z problemami. Uczniowie i przedszkolaki z trudnościami w uczeniu wymagają indywidualnego traktowania i specjalnego programu nauczania, dlatego tak potrzebne są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z problemami.

Kiedy i dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Na czym dokładnie polega idea zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z problemami?

Wyjaśnia to pracownik Przedszkola Niepublicznego Raz, Dwa, Trzy – My w Warszawie: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z różnymi zaburzeniami oraz odchyleniami rozwoju umysłowego, ale też psychicznego czy społecznego. Program ten dedykowany jest w szczególności uczniom i przedszkolakom, które wykazują trudności w koncentracji uwagi i uczeniu się, cierpią na dysleksję rozwojową lub nadpobudliwość psychoruchową. Takie dzieci w przypadku tradycyjnych metod nauczania szybko wykazują znużenie i często nie są w stanie skupić się na nauce, co prowadzi do opóźnień rozwojowych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają na celu zaspokojenie potrzeb edukacyjnych takich dzieci i stworzenie im warunków sprzyjających nauce i rozwojowi. Odpowiednio dobrane zajęcia pomagają dzieciom w nauce skupienia uwagi i opanowania, poprawie wymowy i pisma, a także w pozyskiwaniu umiejętności interpersonalnych. Wszystko to pozytywnie wpływa na rozwój i samoocenę dziecka, które szybciej się uczy i przyswaja pozytywne wzorce zachowań społecznych, dzięki czemu łatwiej radzi sobie w codziennych sytuacjach.

Jak wyglądają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z problemami?

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb dzieci, do czego niezbędna jest trafna diagnoza. W związku z tym zajęcia odbywają się zazwyczaj w niewielkich grupach i prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. W zależności od rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka, zajęcia przybierają różne formy. Ponieważ dzieci z problemami z koncentracją i uczeniem się zwykle szybko nużą się jednym zajęciem, program obejmuje zwykle wiele przeplatających się technik i ćwiczeń. Jakie elementy zawarte są w programach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z problemami?

  • Ćwiczenia i techniki poprawiające koncentrację wspomagające rozwój mowy i pisma;
  • Ćwiczenia fizyczne i zabawy stymulujące rozwój ruchowy i manualny dzieci;
  • Ćwiczenia oddechowe i techniki relaksacyjne.

W technikach korekcyjno-kompensacyjnych istotne znaczenie odgrywa uczenie sensoryczne, posługiwanie się wzmocnieniami pozytywnymi, czyli pochwałami, a przede wszystkim tworzenie przyjaznej atmosfery wzajemnego zaufania, co sprzyja nauce i relaksowi.