pustki pogornicze
29 listopada 2016

Kategoria:
Inne

Zagrożenia wynikające z braku zabezpieczenia pustek pogórniczych

Nie jest żadną tajemnicą, że działalność człowieka degraduje środowisko naturalne. Pozyskując złoża, produkując energię i rozbudowując miasta, niszczymy gleby, zanieczyszczamy wodę i powietrze. Wiele z tych zniszczeń jest niebezpiecznych dla nas samych. Jakie są zagrożenia wynikające z braku zabezpieczenia pustek pogórniczych?

Pustki pogórnicze – dlaczego są niebezpieczne?

Miejsca, w których wydobywano podziemne zasoby – na przykład węgiel, sól lub złoża metali – są bardzo poważnie naruszone przez działalność górniczą. Aby wydobyć coś spod ziemi, musimy wdrążyć się wielkimi maszynami, utorować drogę, która będzie dostatecznie szeroka, aby wydobycie było wydajne i opłacalne. Wydobywając paliwa i kruszce, pozostawiamy w tym miejscu wielkie puste przestrzenie. Podziemne dziury, groty i wydrążenia poważnie naruszają strukturę gleby i jej gospodarkę wodną. Ziemia, pod którą zieje niewidoczny z powierzchni otwór, może się w każdej chwili zawalić, a osuwając się – przysypać kogoś, kto akurat się tam znajdzie. Tak niestabilny grunt nie nadaje się nawet do spacerowania po nim, nie wspominając o jakimkolwiek budownictwie na niepewnych terenach. Mogłoby się to skończyć katastrofą budowlaną i wieloma ofiarami. Miejsca pustek pogórniczych pozostają nie tylko niebezpieczne, ale też nieużyteczne, co jest stratą dla wszystkich – zarówno inwestorów, jak i lokalnej społeczności.

Sposoby zabezpieczania pustek pogórniczych

Na szczęście skutki działalności kopalń nie są nieodwracalne. Można do pewnego stopnia przywrócić glebie stabilność, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w pobliżu dawnego wyrobiska. Wyspecjalizowane w uzdatnianiu gleby firmy przeprowadzają w tym celu roboty posadzkowe, np. iniekcje emulgatu spajającego, aby wypełnić szczeliny w gruncie.

Iniekcje metodą grawitacyjną polegają na tym, że substancja mająca wypełnić lukę w gruncie jest wpuszczana pod ziemię przy pomocy głębokiego nawiertu oraz rury, przez którą transportowany jest emulgat. W zależności do typu podłoża jest on płynny lub sypki, wykonany np. z popiołu, cementu, naturalnych kruszyw mineralnych. Taka mieszanka nie tylko wypełnia pustki pogórnicze, ale też uzdatnia glebę do ponownego wykorzystania, wzmacniając jej naruszoną strukturę. Bez podziemnych wyrw nie ma także obawy przed zawaleniem, a więc na terenie pokopalnym mogą przebywać ludzie.

Praca na terenie pustek pogórniczych jest trudna i niebezpieczna, zwłaszcza że w grę wchodzą ciężkie maszyny. Odpowiednim zapleczem technologicznym i badawczym do tego typu realizacji dysponuje Geotest.