zabezpieczenie-wykopow
29 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Zabezpieczanie wykopów – przegląd rozwiązań

W toku prowadzonych robót inżynieryjnych czy geotechnicznych, ale również przy okazji prac drogowych i budowlanych, konieczne jest zachowanie zasad BHP, między innymi przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających wykopy. Podobnym zasadom podlega zabezpieczanie rowów melioracyjnych czy skarp. Ma to na celu zapobieżenie wypadkom z udziałem ludzi, osunięciom ziemi, zalaniom i przeciekom.

Do najbardziej sprawdzonych rozwiązań należą:

 • ścianka szczelna – stalowa
 • ścianka berlińska
 • grodzice PCV
 • palisady

Właściwy rodzaj zabezpieczeń dobiera się na podstawie przeprowadzanych badań geotechnicznych. Wszystko zależy od struktury geologicznej i nawodnienia gruntu – mówi specjalista współpracujący z CM-Construction.

Ścianka szczelna – stalowa

Tego rodzaju rozwiązanie jest metodą powszechnie stosowaną w budownictwie i doskonale sprawdza się w następujących przypadkach:

 • jako obudowy głębokich wykopów
 • do zabezpieczania nabrzeży portowych
 • w charakterze grodzic
 • przy okazji regulacji rzek i kanałów
 • w celu uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych
 • do ochrony budowli i fundamentów

Może być środkiem stałym lub tymczasowym, podczas prac prowadzonych na znacznych głębokościach, zwłaszcza w warunkach, gdy poziom i gromadzenie się wód gruntowych wykluczają inne rodzaje zabezpieczeń.

Ścianka berlińska

Stosuje się ją do:

 • zabezpieczania wykopów
 • budowy murów oporowych

Znajduje zastosowanie tam, gdzie występują grunty nienawodnione, a gęsta zabudowa uniemożliwia wykonanie wykopów szerokopasmowych.

Grodzice PCV

Montuje się je jako:

 • osłony stref brzegowych zbiorników wodnych
 • osłony rowów melioracyjnych i umocnień wałów przeciwpowodziowych
 • obudowy basenów ogrodowych
 • przesłony ograniczające filtrację wód gruntowych
 • przegrody filtracyjne w zbiornikach wodnych
 • elementy regulacji koryt rzecznych

Grodzice wykonane są z polichlorku winylu. W kształcie i sposobie montażu są identyczne jak grodzice stalowe (budowane z pionowych brusów, łączonych ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków).

Tańsze i lżejsze niż grodzice stalowe, ale możliwe do stosowania tylko tam, gdzie obciążenia gruntu będą mniejsze, niż w przypadku grodzic stalowych.

Palisady

Mogą znosić znaczne obciążenia pionowe, dlatego sprawdzają się w funkcji:

 • zabezpieczenia wykopów
 • ściany nośnej

Możliwe do zastosowania w przeważającej części gruntów. Są systemem bardzo ekonomicznym i niepowodującym problemów, nawet w miejscach o gęstej zabudowie.

Wszystkie powyżej przedstawione formy zabezpieczania wykopów są rozwiązaniami technologicznie sprawdzonymi i powszechnie stosowanymi w robotach inżynieryjnych.