11 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Większość usług i obowiązków zarządcy nieruchomości regulowana jest przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Drugim dokumentem, który ustala zakres zobowiązań, jest umowa podpisana z firmą, której zlecamy zarządzanie. Często to właśnie umowa ustala dopiero szczegółowo, za co odpowiada zarządca. Jakie punkty możemy znaleźć w takiej umowie?

Administracja i zarządzanie nieruchomością:

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym rocznych zebrań sprawozdawczych,
 • planowanie, organizowanie i realizacja prac remontowych w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji,
 • wyszukiwanie i pomoc w pozyskaniu dodatkowych źródeł dochodów na cele remontowe,
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie sprawowanych czynności,
 • reprezentowanie właścicieli przed kontrahentami i urzędami.

Obsługa księgowa:

 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości dla właścicieli i urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżące informowanie Zarządu Wspólnoty o sytuacji finansowej – kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości i mediów, przychodach itp.,
 • windykacja należności.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie okresowych kontroli przeglądów nieruchomości,
 • zlecanie bieżących napraw nieruchomości wspólnej,
 • nadzór nad prowadzonymi pracami.

Jak wybrać zarządcę nieruchomości?

Wybór firmy, której powierzymy zarządzanie naszą nieruchomością, jest bardzo trudny – to ona będzie odpowiedzialna za podpisywanie wszelkich umów, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz komunikowanie się z sądami i urzędami w naszym imieniu. Spytaliśmy Zarządcę Nieruchomości Przemysława Boczara, na co zwrócić uwagę i otrzymaliśmy odpowiedź:

Najważniejszym jest zwrócenie uwagi na trzy kwestie. Czy zarządca, którego wybiorę, ma niezbędne uprawienia? Czy będzie dyspozycyjny? Czy mogę mu powierzyć swoje finanse? Jeśli na te pytania odpowiedź jest twierdząca, możemy rozważać taką osobę jako kandydata na zarządcę nieruchomości.

Ostatecznie sprowadza się to przecież do tego, żeby ktoś dobrze dbał o bezpieczeństwo i spokój użytkowników administrowanych budynków oraz wykorzystywał włożony w nie kapitał w taki sposób, by wartość nieruchomości regularnie wzrastała.