2 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Z jakich materiałów wykonuje się zbiorniki przepompowni?

Przepompownie ścieków pozwalają transportować ścieki na duże odległości tam, gdzie ich grawitacyjny odpływ jest niemożliwy. Dla bezpieczeństwa otoczenia, a także trwałości całej instalacji, znaczenie ma materiał, z którego wykonuje się zbiornik przepompowni, bo to w nim gromadzą się nieczystości. Z czego produkuje się zbiorniki przepompowni? Jakie są ich właściwości?

Jaki powinien być zbiornik przepompowni?

W razie wycieku nieczystości gromadzące się w zbiorniku mogłyby zatruć glebę, a także wody gruntowe. Dlatego jedną z najważniejszych cech idealnego zbiornika przepompowni jest szczelność.

W zbiorniku przepompowni gromadzi się dużo gęstych nieczystości, a ich masa jest znacząca. Zbiornik musi utrzymać ten ciężar i nie ulegać naporowi przepompowywanych ścieków. Z tego względu na materiał do produkcji zbiornika przepompowni wybiera się tworzywa oraz surowce odporne mechanicznie, twarde, sztywne – takie, które nie odkształcą się ani nie rozszczelnią mimo długotrwałego obciążenia.

Kolejnym wymaganiem wobec zbiornika przepompowni jest jego długa żywotność. Zbiornik powinien być odporny na zmienne warunki pogodowe, przemarzanie, oddziaływanie czynników biologicznych i chemicznych. Stanowi on inwestycję na wiele lat, więc zachowywanie właściwości mimo upływu czasu jest bardzo pożądaną cechą.

Z czego robi się zbiorniki przepompowni ścieków?

Wyżej wymienione warunki spełnia kilka materiałów. Są to przede wszystkim:

  • PEHD (HDPE, polietylen dużej gęstości, polietylen wysokiej gęstości),
  • beton,
  • polimerobeton,
  • laminaty szklane.

Firma INWAP oferuje zbiorniki przepompowni ścieków wykonane z PEHD. Materiał ten jest tworzywem sztucznym, które charakteryzuje się bardzo dużą gęstością, co przekłada się na jego szczelność, a także odporność mechaniczną. Ten rodzaj polietylenu cechuje duża sztywność. Mimo wysokiej gęstości PEHD jest lżejszy od wody. To sprawia, że transport i instalacja zbiornika są bardzo łatwe.

Na szczególną uwagę zasługuje odporność polietylenu wysokiej gęstości. Nie szkodzą mu woda, alkohole ani benzyna, zachowuje swoje właściwości w obecności kwasów, roztworu soli, a także ługów.

Kolejną zaletą tego materiału jest fakt, że można go formować na wiele sposobów i łatwo nadawać pożądany kształt. PEHD można przetwarzać przez wtryskiwanie, wytłaczanie, a także łączyć elementy z tego tworzywa w bardziej skomplikowaną całość przez spawanie.

Wszystkie wyżej wymienione powody sprawiają, że PEHD to idealny materiał do produkcji zbiorników przepompowni ścieków. Swoje zalety ujawnia już na etapie produkcji, która jest szybka i powtarzalna, następnie podczas transportu i instalacji, a wreszcie podczas wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji u docelowego klienta.