tabliczka-znamionowa
24 maja 2018

Kategoria:
Inne

Z jakich materiałów wykonuje się tabliczki znamionowe?

Każda tabliczka znamionowa zawiera wiele bardzo istotnych informacji związanych z danym urządzeniem, maszyną lub pojazdem. Bez niej ich obsługa, konserwacja czy naprawa mogą być znacząco utrudnione, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Ważne jest zatem to, by zadbać o trwałość tabliczek znamionowych, które często położone są w miejscach narażonych na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych.

Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa?

Każda tabliczka znamionowa musi zawierać określone normami i rozporządzeniami informacje. Do najważniejszych dokumentów, które systematyzują tę kwestię należy dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Oczywiście nie tylko w niej znajdziemy informacje o tabliczkach znamionowych – zawarto je w regulacjach związanych z rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, w harmonizacjach (np. harmonizacji udostępniania przyrządów pomiarowych) czy w rozporządzeniach ministrów, które określają szczegółowe sposoby umieszczania tabliczek w pojazdach. Dyrektywa maszynowa wyróżnia następujące informacje podstawowe, które muszą zostać naniesiona na każdą tabliczkę znamionową:

 • numer seryjny,
 • rok produkcji,
 • określenie typu lub serii,
 • adres oraz nazwa producenta,
 • oznaczenie certyfikatu CE wymaganego do sprzedaży wyrobu w Unii Europejskiej.

Oprócz informacji podstawowych niektóre z tabliczek muszą zostać uzupełnione o informacje dodatkowe, wśród których znajdują się:

 • moc nominalna,
 • maksymalna siła uciągu na haku,
 • udźwig maksymalny,
 • prędkości i rozmiar elementów, które wykonują ruch obrotowy,
 • masa,
 • informacje o rodzaju zasilania – pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne,
 • dopuszczalność użycia w warunkach grożących wybuchem,
 • rozmiar i prędkość elementów, które wykonują ruch obrotowy.

Wszystkie te dane muszą zostać naniesione na tabliczkę znamionową tak, aby były czytelne i nie uległy zniszczeniu. Bardzo często stosuje się w tym celu grawerowanie. Jednym z przedsiębiorstw wykonujących grawerowane tabliczki znamionowe jest firma Powergraw.

Przegląd popularnych materiałów do sporządzania tabliczek znamionowych

W związku z tym, że dane zawarte na tabliczce znamionowej muszą być trwałe i czytelne, konieczny jest dobór odpowiedniego materiału, z którego wykonana zostanie tabliczka. Musi on być trwały i dostosowany do warunków, w jakich tabliczka będzie się znajdować. Do najpopularniejszych materiałów należą stal nierdzewna kwasoodporna oraz aluminium, jednak tabliczki znamionowe wykonuje się także z mosiądzu lub niezwykle odpornego laminatu grawerskiego.