26 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Z czego składają się linie produkcyjne do pelletu?

Z roku na rok powstaje coraz więcej kotłowni wykorzystujących paliwa przyjazne środowisku naturalnemu. Są to nie tylko instalacje przydomowe, ale również większe kotłownie zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne. W ślad za tym rośnie popyt na tego typu paliwa. Do jednych z najchętniej kupowanych należy pellet. Opał ten powstaje z odpadów drewnianych. Przyjrzyjmy się zatem procesowi produkcji pelletu i maszynom wykorzystywanym w tym procesie.

Maszyny niezbędne do produkcji pelletu

W procesie produkcji pelletu ważne są dwie kwestie. Pierwsza to surowiec odpowiedniej jakości, bez którego trudno wyprodukować wysokogatunkowy pellet. Drugą równie ważną sprawą jest odpowiednia obróbka surowca. Profesjonalna linia do produkcji pelletu musi być wyposażona w wiele nowoczesnych maszyn. Ich rodzaje i przeznaczenie przybliża ekspert firmy, której specjalnością jest projektowanie i montaż linii do produkcji pelletu:

W skład profesjonalnej linii do produkcji pelletu wchodzi wiele specjalistycznych urządzeń, które odpowiadają za poszczególne etapy produkcji pelletu. Najważniejszymi z nich są: granulatory, suszarnie bębnowe, chłodnice pelletu, przesiewacze, młyny bijakowe. Modele tych maszyn mogą różnić się między sobą konstrukcją oraz wydajnością, jednak zasada ich działania jest taka sama.

Jak przebiega proces produkcji pelletu?

Produkcja pelletu odbywa się według ściśle określonych zasad. W pierwszej kolejności odpady drewniane, z których powstaje pellet, trafiają na przesiewacze do trocin, gdzie następuje oddzielenie poszczególnych frakcji. Następnym krokiem jest suszenie surowca. Odbywa się to w suszarni bębnowej. Suszenie sprawia, że trociny tracą niemal pięćdziesiąt procent pierwotnej wilgotności w stosunkowo krótkim czasie. Wpływ na to ma panująca w suszarni temperatura oraz obroty bębna, umożliwiające przerzucanie suszonego materiału. Wysuszony materiał ponownie jest przesiewany i dopiero wtedy trafia do młyna bijakowego, gdzie następuje jego rozdrobnienie na pożądaną frakcję. Frakcja ta jest następnie transportowana przy pomocy transportu pneumatycznego i przenośników do granulatora. Tam odbywa się jego prasowanie do formy docelowej. Gorący pellet musi jeszcze zostać schłodzony. Proces ten odbywa się w specjalnym urządzeniu nazywanym chłodnicą. Po ostudzeniu pellet jest pakowany. Pakuje się go w worki o wadze 15 lub 20 kg, lub tzw. big-bagi o masie 1 tony. Wszystkie etapy produkcji dzięki zautomatyzowaniu poszczególnych urządzeń przebiegają przy minimalnym nadzorze osób obsługujących linię produkcyjną.