szkola-medyczna
17 maja 2018

Kategoria:
Inne

Wymagania stawiane kandydatom do szkoły policealnej

Dla wielu osób szkoły policealne są świetną alternatywą studiów, szybciej umożliwiającą podjęcie pracy w wymarzonym zawodzie. W ich ofertach edukacyjnych znajdziecie wiele popularnych kierunków, nawet takich, które w sposób pogłębiony studiować można także na wyższych uczelniach. Sprawdźcie, jakie wymagania należy spełniać, aby dostać się do szkoły policealnej.

Jak się dostać do szkoły policealnej?

Aby zapisać się do wybranej szkoły policealnej, nie trzeba spełniać zbyt wielu warunków. Do takiej szkoły dostać może się każdy, kto ukończył 18 lat (w momencie zapisu lub w roku kalendarzowym, w którym podejmuje się naukę) i posiada średnie wykształcenie. Każda tego typu placówka ma własne zasady rekrutacji, dlatego zwykle w dowolnym momencie można znaleźć taką szkołę, która aktualnie prowadzi nabór.

By dostać się do szkoły policealnej, zwykle nie trzeba przystępować do egzaminów wstępnych. W niektórych przypadkach można spotkać się co najwyżej z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Niepubliczne Policealne Studium Medyczne Dental Service.

Jakie dokumenty złożyć?

Każdy, kto chce zapisać się do szkoły policealnej, musi złożyć w odpowiednim czasie komplet dokumentów. W jego skład wchodzą:

  • podanie o przyjęcie, zwykle dostępne do pobrania ze strony internetowej szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości,
  • cztery fotografie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, w kierunku którego kandydat ma zamiar się kształcić,
  • opcjonalnie: kserokopia dowodu osobistego, dokument poświadczający odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i dowód wpłaty czesnego (dotyczy szkół płatnych).

Dla kogo szkoła policealna?

Naukę w szkole policealnej rozpocząć może każdy absolwent szkoły średniej. Kandydat na pierwszy semestr musi posiadać wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana). Rekrutacja nie opiera się o konkurs świadectw – zazwyczaj kandydaci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć proces rekrutacyjny. Czekanie do ostatniej chwili ze składaniem aplikacji nie jest wskazane (może się okazać, że limit miejsc został już wyczerpany).

Na szczęście proces rekrutacji do szkoły policealnej jest zwykle na tyle prosty, że daje równe szanse wszystkim kandydatom, bez względu na stopień ich wykształcenia. Dzięki temu o przyjęcie starać się mogą zarówno osoby, które nie zdały matury lub (z różnych powodów) nie poszły na studia, jak również te, które zrezygnowały ze studiów na uczelni wyższej.

Czego można nauczyć się w szkole policealnej?

W szkole policealnej można zdobyć kwalifikacje do wykonywania wielu zawodów. Takie wykształcenie każdego absolwenta uczyni atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. W tego typu szkołach można znaleźć zarówno kierunki przyuczające do tradycyjnych, ale potrzebnych zawodów, jak i do tych, których odpowiedniki znaleźć można na studiach magisterskich.