11 stycznia 2017

Kategoria:
Inne

Kiedy wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisu?

Na czym polega notarialne potwierdzenie podpisu?

W momencie, gdy chcemy udowodnić, że złożony przez nas na danym dokumencie podpis jest autentycznym, możemy udać się do notariusza i w jego obecności podpisać pismo lub uzyskać od niego potwierdzenie autentyczności podpisu już złożonego. Czynność potwierdzenia podpisu obostrzona jest pewnym ograniczeniami – przepisy zawarte w ustawie Prawo o notariacie stwierdzają między, że:

  • potwierdzenie podpisu powinno odbywać się w kancelarii notarialnej, zaś przed potwierdzeniem podpisu notariusz zobowiązany jest ustalić tożsamość zgłaszającej się do niego strony za pomocą dowodu osobistego lub paszportu
  • Potwierdzony podpis powinien zostać złożony ręcznie, niedopuszczalne jest potwierdzanie podpisu będącego wydrukiem
  • Dokumenty, na których został złożony potwierdzony podpis powinny być przygotowane w sposób trwały, uniemożliwiający zmianę lub usunięcie treści dokumentów już po złożeniu podpisu

Należy pamiętać, że potwierdzenie podpisu nie czyni z dokumentu, na którym podpis został złożony, dokumentu urzędowego. Aby dokument nabrał mocy urzędowej, powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Dodatkowo notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem dokumentu, pod którym został złożony poświadczany podpis. W przypadku, gdy w okolicy nie ma żadnej kancelarii notarialnej, do potwierdzenia podpisu na określonych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dokumentach upoważnieni są wójt, burmistrz lub prezydent miasta, oraz bank.

Kiedy potrzebne będzie potwierdzenie podpisu?

Notarialne potwierdzenie podpisu jest wymagane przepisami w sytuacji spisywania między innymi:

  • Pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej
  • Umowy zbycia przedsiębiorstwa (całego lub jego części)
  • Umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną
  • Oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym

Poświadczenie podpisu zawiera datę i miejsce jego sporządzenia (na życzenie klienta może ono również zawierać dokładną godzinę i minutę dokonania tej czynności), oznaczenie notariusza poświadczającego autentyczność podpisu, jego pieczęć oraz podpis. Jedną z kancelarii świadczących usługę potwierdzenia podpisu jest kancelaria notariusza Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu.