plac-budowy
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce budowlanej

Zagospodarowanie starych budynków wymaga bardzo często ich gruntownego remontu, a czasem także przebudowy. Pomieszczenia w starszych budowlach przestają spełniać swoją podstawową funkcję, a wykorzystane do ich utworzenia materiały budowlane narażone są na inne typy obciążeń. Może to prowadzić do licznych problemów, w tym uszkodzeń elementów budynku czy wypadków. Każda nadbudowa czy przebudowa musi być zatem poprzedzona oceną nośności elementów konstrukcyjnych.

Kiedy potrzebne jest wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych?

Wymagania, jakie stawiamy współczesnemu budownictwu, różnią się w znacznej mierze od tych, które były aktualne jeszcze kilka – kilkanaście lat temu. Potrzeba ich spełnienia wymusza często zagospodarowanie budynków w sposób niezgodny z ich podstawowym przeznaczeniem. Dokonywane przebudowy i nadbudowy mają na celu zwiększenie funkcjonalności obiektu, poziomu jego bezpieczeństwa czy też oferowanej przestrzeni. Każda tak duża inwestycja musi być jednak zrealizowana rzetelnie, z uprzednią weryfikacją parametrów oryginalnej konstrukcji. Niestety, w przypadku wielu budynków dokumentacja techniczna, która zawiera wszystkie istotne informacje, dawno przestała istnieć lub nigdy nie została sporządzona. Niekiedy pojawia się także potrzeba jej uzupełnienia albo weryfikacji. Zadania te stanowią trudny do rozwiązania problem wymagający odpowiedniego podejścia. Zespół specjalistów z grupy BARG pomoże w jego rozwiązaniu – między innymi za pomocą wysokiej klasy urządzeń ferromagnetycznych.

Technologia ferromagnetyczna – nowoczesny sposób na sprawdzenie parametrów konstrukcji

Tradycyjny sposób na ocenę nośności i innych parametrów danej konstrukcji polega na wykonaniu odkrywek sprawdzających. Niestety, rozwiązanie to jest niezwykle czasochłonne i kosztowne, zatem lepiej posiłkować się nowoczesnymi technologiami – jak technologia ferromagnetyczna. Pozwala ona na wstępne zbadanie parametrów konstrukcji bez jej naruszania. Urządzenia skonstruowane w oparciu o omawianą technologię pozwalają m.in. na wykrycie układu prętów zbrojeniowych czy oszacowanie rozkładu belek stalowych w badanym elemencie konstrukcyjnym. Czas takiego sprawdzenia jest bardzo krótki, wynosi zaledwie kilka minut. W praktyce stosuje się jeszcze odkrywkę sprawdzającą, ale na mniejszą skalę, do określenia średnicy prętów zbrojeniowych lub ich układu, jeśli znajdują się zbyt blisko siebie. Wszystkie te działania prowadzą finalnie do wyliczenia nośności całej konstrukcji i tym samym określenia jej możliwości pod względem przebudowy.