4 maja 2017

Kategoria:
Inne

Jak wygląda badanie zagęszczenia gruntu?

Wbudowanie podkładu gruntowego zgodnie z założeniami projektowymi wymaga ścisłej kontroli. Nie można uznać, że wszystko zostało wykonane według ustalonych zamierzeń. Wszystko należy sprawdzić, wykonując badanie zagęszczenia gruntu. Na czym polega takie badanie i w jaki sposób można je wykonać?

Na czym polega badanie zagęszczenia gruntu?

Badanie zagęszczenia gruntu jest to badanie mające na celu kontrolę prawidłowości przeprowadzonych prac związanych z wykonaniem chodników, fundamentów, warstw podłoża drogowego czy nasypów drogowych oraz nasypów kolejowych. Tylko sprawdzenie ścisłego trzymania się założeń projektowych pozwala stwierdzić, czy rzeczywiście wbudowano grunt w należyty sposób. W tym celu najlepiej jest zatrudnić fachową firmę, która – w zależności od potrzeb – wykorzystuje odpowiednie technologie.

W  jaki sposób można przeprowadzić badanie zagęszczenia gruntu?

Badanie zagęszczenia gruntu można przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest lekka płyta dynamiczna, którą można wykorzystać przy gruncie o miąższości maksymalnie do 0,5 metra. Jeśli chcemy skontrolować głębsze warstwy, należy wykonać małe wykopy badawcze, zwane szuframi badawczymi. Drugim sposobem jest sonda dynamiczna DPL do badania zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzinnych bądź gruntów nasypowych, przy głębokości nawet od 6 do 10 metrów. Z kolei metoda Proctora, posługująca się cylindrem wciskanym, działa podobnie jak lekka płyta dynamiczna. Dzięki niej można określić również inne parametry, a dokładniej masę oraz wilgotność.

Dlaczego należy przeprowadzać badanie zagęszczenia gruntu?

Uważasz, że badanie zagęszczenia gruntu tak naprawdę jedynie generuje dodatkowe koszta? Takie myślenie jest błędne. Wręcz przeciwnie bowiem – pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków związanych z brakiem stabilizacji gruntu i możliwością osiadania gruntu pod konstrukcją – komentuje nasz ekspert z firmy Geotechnik Kadłubowski. Jeśli zostanie to zauważone przed rozpoczęciem prac budowlanych, można dogęścić grunt albo wprowadzić rozwiązania mające za cel jego stabilizację. W przeciwnym wypadku, kiedy zrezygnujemy z badania zagęszczenia gruntu, możemy później ponieść ogromne straty materialne. Będziemy musieli przeprowadzić niezwykle kosztowne remonty, negatywnie odbijające się na naszym budżecie.