24 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Wojskowa a cywilna stacja meteorologiczna – czym się różnią i jakie jest ich przeznaczenie?

Wyróżnia się dwa podstawowe zastosowania stacji sond meteorologicznych – są to zastosowanie cywilnie oraz przez wojsko. Sprawdź, czym się od siebie różnią.

Kiedy mówimy o wojskowej, a kiedy o cywilnej stacji meteorologicznej?

Stacje (ogródki) meteorologiczne są miejscami, w których wykonuje się pomiary oraz obserwacje meteorologiczne. Wykorzystuje się w nich nowoczesny sprzęt, który umożliwia dokładne zbieranie informacji o aktualnie panujących warunkach pogodowych. Na ich podstawie tworzy się przekazy pogodowe dla danego regionu.

Istnieją również stacje (sondy) meteorologiczne, które wykonują precyzyjne pomiary warunków meteorologicznych w ściśle określonych celach. Jako kompletne jednostki pomiarowe są instalowane nie w ogródkach meteo, lecz m.in.:

  • na budynkach,
  • na lotniskach,
  • na wozach strażackich i wozach służb bezpieczeństwa,
  • na wozach wojskowych,
  • w portach.

W jaki sposób działają stacje (sondy) meteorologiczne?

Stacja (sonda) meteorologiczna jest kompaktową jednostką posiadającą precyzyjne czujniki – czyli tzw. sondy, które zbierają takie dane jak prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie powietrza, temperatura i wilgotność. Dane z czujników przesyłane są do centrów zarządzania danymi oraz centrów dowodzenia.

Stacje pozwalają pozyskiwać informację o ekstremalnych warunkach pogodowych, oceniać środowisko w ważnych sytuacjach, zarządzać niebezpiecznymi i kryzysowymi sytuacjami oraz podejmować decyzje dla konkretnych miejsc, potrzeb i aplikacji, w których są instalowane.

 Stacje (sondy) meteorologiczne wojskowe wyróżniają się swoją kompaktową konstrukcją i wbudowanymi precyzyjnymi czujnikami. Cechuje je to, że nie posiadają żadnych elementów ruchomych i są odporne na działanie ekstremalnych warunków pracy – podkreśla specjalista z firmy Forcepol sp. z o.o..

Wojskowe stacje meteorologiczne — co je wyróżnia?

Wojskowa stacja meteorologiczna różni się od cywilnej przede wszystkim wysoką dokładnością pomiarów i standardem wykonania. Ze względu na ekstremalne warunki pracy stacja wojskowa nie posiada elementów ruchomych, jest kompaktowa i automatyczna. Czujniki wykorzystują technikę zmiany pola termicznego.  Są przy tym niewrażliwe na niekorzystny wpływ śniegu, lodu, piasku czy drgań.

Do głównych zadań stacji wojskowych zalicza się między innymi:

  • rozpoznanie warunków pogodowych i skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych na terenie prowadzonych działań,
  • zmniejszenie ryzyka dla załogi wojskowej wynikającego z nagłego pogorszenia się warunków pogodowych podczas akcji,
  • poprawę celności przez przesyłanie danych do systemu kierowania ogniem,
  • pomoc w planowaniu operacji wojskowych,
  • osłonę startów oraz lądowań bezzałogowych maszyn.

Głównym zadaniem cywilnych stacji meteorologicznych jest łatwy dostęp do informacji pogodowych, które są potrzebne, aby dokładnie ocenić dane środowisko w sytuacjach kryzysowych. Jest to kompaktowe rozwiązanie do szybkiego podejmowania decyzji. Stacje wojskowe działają mobilnie i wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie prowadzi się działania bojowe. Dzięki nim można sprawdzić, jak warunki pogodowe mogą wpłynąć na różnego rodzaju operacje wojskowe oraz wykorzystać je w programach obrony przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych niepowodzeń, a nawet zniszczeń na danym terenie.