6 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Właściwości stali sprężynowej

Liczba rodzajów stali jest bardzo duża. Domieszki i metody obróbki sprawiają, że można dobrać typ stali do konkretnego zastosowania, uzyskując pożądane właściwości. Rodzajem stali do przeznaczeń szczególnie wymagających jest stal sprężynowa. Jakie elementy metalowe z niej powstają? Jakie są właściwości stali sprężynowej i czym różni się ona od innych gatunków stali? W jakiej postaci jest dostępna?

Zastosowania stali sprężynowej

Niektóre elementy mechaniczne pracują szczególnie intensywnie i muszą być wykonane z materiału odpornego na ciągłe ocieranie, naprężanie, zginanie i inne czynniki kinetyczne. Do takich części zaliczają się m.in.: resory, sprężyny, drążki skrętne. Pracują one nie tylko mocno i nieprzerwanie, ale też pod dużym obciążeniem. Stąd wybór trwałego materiału jest kluczowy dla wytrzymałości całego mechanizmu.

Odpowiednim surowcem do produkcji wyżej wymienionych elementów pojazdów i maszyn jest stal sprężynowa.

Skład stali sprężynowej

W jaki sposób można nadać stali odpowiednią wytrzymałość i sprężystość? Sekret tkwi w domieszkach stopowych, a szczególnie w krzemie. W innych gatunkach stali stanowi on zanieczyszczenie i jest mocno niepożądany. Stal stopowa jest wyjątkiem. Tu krzem dodaje się celowo, ponieważ podnosi on sprężystość stali.

Inne dodatki stopowe stosowane do produkcji stali sprężynowej to: magnan, wanad, chrom, nikiel, molibden – wymienia specjalista z Hax-Inox. – Warto dodać, że stal sprężynowa nie jest jednym konkretnym gatunkiem stali, ale całą ich grupą. W naszej ofercie jest sześć gatunków stali sprężynowej. Wykonujemy także materiały o właściwościach wskazanych przez klienta.    

Jakie są właściwości stali sprężynowej?

Od stali sprężynowej oczekuje się specjalnych cech. Charakteryzuje się ona wysoką twardością, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jest hartowna, ale zazwyczaj nie nadaje się do spawania. Szczególną właściwością jest wspomniana duża sprężystość, czyli zdolność do powrotu do pierwotnego kształtu i objętości po tym, jak na przedmiot, np. resor w samochodzie, przestanie oddziaływać siła zewnętrzna. Zjawisko to można zaobserwować choćby w sprężynie w długopisie – po ściśnięciu i puszczeniu wygląda ona dokładnie tak, jak przedtem. Naturalnie, w przypadku maszyn i pojazdów, gdzie praca sprężyn czy drążków jest ciągła, odbywa się pod dużym obciążeniem i nierzadko w podwyższonych temperaturach, wybiera się znacznie bardziej wytrzymały materiał, czyli właśnie stal sprężynową.

W Hax-Inox jest ona dostępna w postaci taśm i odcinanych z nich arkuszy. Jest to postać dostosowana do dalszej obróbki i formowania.