25 maja 2020

Kategoria:
Inne

Właściwości i zastosowanie węży do motopomp i autopomp

Pompa jest najważniejszym elementem wyposażenia każdej jednostki strażackiej. To dzięki niej możliwe jest podawanie wody ze źródła, a więc np. zbiornika własnego samochodu, hydrantu lub basenu przeciwpożarowego pod odpowiednim ciśnieniem. W drodze do miejsca pożaru tłoczona przez pompę woda musi przepłynąć przez nasadę tłoczną i wąż pożarniczy. W poniższym tekście przyjrzymy się tej ostatniej części zestawu pożarniczego.

Zastosowanie węży tłocznych

Pożarnicze węże tłoczne służą do transportowania wody na miejsce pożaru podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i są niezbędnym elementem wyposażenia samochodów używanych przez jednostki straży pożarnej. Choć stosunkowo proste w budowie, muszą spełniać szereg rygorystycznych norm jakościowych, umożliwiających eksploatację w bardzo trudnych warunkach. Wśród najważniejszych wymagań dla węży tłocznych wymienia się wytrzymałość na wysokie temperatury, ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne. Jednocześnie węże pożarnicze muszą zapewniać szybki przepływ transportowanego medium gaśniczego.

Podczas produkcji węży do moto- i autopomp strażackich staramy się osiągnąć coś więcej niż zgodność z obowiązującymi normami – mówi specjalista z firmy Bogdan Gil z Bielska-Białej. Nasze węże mają przede wszystkim ułatwić pracę strażakom podczas akcji gaśniczej, dlatego wypełnione są nowoczesnymi wykładzinami z gumy, PCV lub TPU, które zapewniają łatwy przepływ wody i minimalizują odrzut podczas tłoczenia środka gaśniczego. Są też lekkie i elastyczne, a przez to łatwe w obsłudze, transporcie i konserwacji. Obecnie w naszej ofercie dostępne są również węże tłoczne w kolorowych oplotach, które zwiększają ich widoczność w trudnych warunkach.

Najważniejsze właściwości węży tłocznych

Dopuszczenie węża tłocznego do użytkowania jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy produkt spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Ustawa określa m.in. sposób oznaczania węży do pomp pożarniczych (W), ich dopuszczalne wielkości w milimetrach (25, 42, 52, 75, 110), odmiany (ze względu na rodzaj łączników – ŁA, ŁM, B) i typy (w zależności od konstrukcji taśmy).

Węże do pomp pożarniczych przed dopuszczeniem do obrotu poddawane są testom oceny zgodności. Na drodze badań laboratoryjnych określane są parametry eksploatacyjne i użytkowe węży tłocznych. Do najważniejszych parametrów poddawanych ocenie należą: maksymalne ciśnienie robocze, ciśnienie próbne i ciśnienie rozrywające. Ciśnienie robocze opisuje górną wartość ciśnienia w normalnych warunkach eksploatacji; ocena ciśnienia próbnego pozwala ocenić szczelność węża pożarniczego i ewentualną podatność na odkształcenia w ustalonych warunkach; wartość ciśnienia rozrywającego informuje o minimalnym ciśnieniu, przy którym taśma może być rozerwana. Od pożarniczych węży tłocznych wymaga się także właściwej elastyczności, która ma olbrzymie znaczenie np. w sytuacji prowadzenia linii gaśniczej w wąskich pomieszczeniach, odporności na ścieranie i niskie oraz wysokie temperatury. Dodatkowo węże tłoczne poddawane są ocenie zgodności pod kątem wytrzymałości na rozwarstwianie i przyspieszone starzenie.