10 marca 2020

Kategoria:
Inne

Wielkości nominalne kurków kulowych

Kurki kulowe są przeznaczone do kontrolowania przepływu cieczy lub gazów w systemach rurociągowych różnych typów, od powszechnie stosowanych instalacji wodnych po różne rozwiązania używane w systemach przemysłowych. Jedną z ważniejszych cech każdego zaworu jest jego wielkość nominalna. Pozwala ona na łatwe dopasowanie zaworu do specyfikacji rur, przy których ma on zostać umieszczony.

Rola kurków kulowych w instalacjach

Każda instalacja wykorzystywana do przesyłu gazu lub cieczy musi być wyposażona w różnego rodzaju zawory, które pozwalają na kontrolę wszelkich parametrów przepływu transportowanego medium. Do najczęściej wykorzystywanych w tym celu urządzeń należą wszelkiego typu kurki. Dają one możliwość zamykania i otwierania przepływu, a w niektórych przypadkach również zmiany jego natężenia. Wśród stosowanych w rurociągach zaworów bardzo dużą popularnością cieszą się kurki kulowe – wyjaśnia ekspert z firmy Krotos, zajmującej się produkcją zaworów kulowych.

Kurki kulowe dają możliwość otwierania lub zamykania światła przewodów za pomocą obrotu kurka o 90°. Powoduje to obrócenie znajdującej się w mechanizmie zamykającym wydrążonej kuli, w której znajduje się otwór o średnicy rur, do których jest podłączony zawór. Gdy kurek jest ustawiony w pozycji otwartej, poprowadzone na wylot wydrążenie pozwala na swobodny przepływ. W pozycji zamkniętej jest on zablokowany boczną powierzchnią kuli.

Zawory kulowe są dostępne w różnych specyfikacjach dotyczących ich podstawowych parametrów: ciśnienia, przy jakim mogą być wykorzystywane, średnicy rur, do jakich można je podłączać oraz rodzaju przyłącza, w jakie są wyposażone.

Znormalizowane wielkości nominalne zaworów kulowych

Zawory kulowe są dopasowane do przesyłu różnych mediów w rurociągach o rozmaitej wielkości. Dzięki znormalizowaniu wymiarów średnicy instalacji, w których mogą być one stosowane, nie ma problemów z doborem urządzenia do konkretnego zastosowania.

Wielkości nominalne zaworów kulowych odpowiadają powierzchni przekroju rurociągu. Jest ona podawana jako średnica okręgu tworzącego światło przewodu. Wielkość nominalna kurków kulowych jest określana przy pomocy symbolu DN. Najmniejszą występującą średnicą jest DN 8. Wartość ta oznacza, że zawór może być stosowany z przewodami o średnicy 10 mm, co stanowi 1/8 cala. Największą dopuszczalną wielkością DN jest 1000, co odpowiada średnicy 1016 mm, czyli 40 calom.

Zawory o różnych DN są zwykle używane w instalacjach różnego typu. Najpopularniejsze są wielkości od DN 10 do DN 50. W przypadku systemów rurociągów przemysłowych w większości przypadków używa się kurków od DN 50 do DN 80.