wiercenie w gruncie
24 maja 2018

Kategoria:
Inne

W jakim celu wykonuje się wiercenia penetracyjne gruntu?

Przystępując do projektowania domu jednorodzinnego lub jakiegokolwiek innego rodzaju budynku, architekt musi posiadać nie tylko dokładny plan działki, na której obiekt zostanie postawiony, ale również szczegółową dokumentację odnośnie właściwości podłoża. Informacje na ten temat zbiera się między innymi dzięki wykonaniu wierceń penetracyjnych w gruncie.

Po co wykonuje się wiercenia penetracyjne?

Wykonanie wierceń w gruncie należy do podstawowych metod zbierania informacji na temat podłoża na danym obszarze. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż istotna jest nie tylko wierzchnia warstwa gleby, ale również to, co znajduje się pod nią – niespoistość gleb znajdujących się kilka metrów pod powierzchnią lub obecność płytko zlokalizowanych wód gruntowych stwarza bowiem poważne zagrożenie dla przyszłej konstrukcji. Badając głębsze warstwy gruntu poprzez wykonanie wierceń penetracyjnych, doświadczeni geolodzy są w stanie ustalić jakość gruntu oraz jego właściwości – te informacje są niezbędne w procesie projektowania obiektu oraz planowania przebiegu budowy, pozwalają przewidzieć ewentualne trudności na etapie konstruowania budynku i zastosować metody odpowiednie do ich uniknięcia.

Jak wykonuje się wiercenia penetracyjne?

Do wykonania wierceń penetracyjnych uprawnieni są jedynie geolodzy posiadający pozwolenia do wykonywania swego zawodu. Grupa BARG, która jest ogólnopolską siecią laboratoriów badawczych, specjalizuje się w przeprowadzaniu badań na potrzeby branży budowlanej. Ogólnie przyjmuje się, że dla każdego obiektu budowlanego powinno wykonywać się minimum cztery pionowe otwory o głębokości od 4 do 5 metrów.

Metody badania gruntu

Wykonywanie wierceń penetracyjnych jest główną metodą badania właściwości i stanu gruntu. Czasem jednak jest niewystarczająca do uzyskania konkretnych wyników. Wtedy badania można poszerzyć o badanie laboratoryjne pobranych z zagłębień próbek gleby oraz wód gruntowych. Jeśli badania wykażą, że grunt należy do niespoistych, wprowadza się w niego sondę pozwalającą uzyskać informacje na temat jego zagęszczenia. Podsumowując: wiercenia penetracyjne pozwalają uzyskać szereg informacji na temat jakości oraz właściwości gruntu, niezbędnych do opracowania projektu budynku oraz zaplanowania procesu konstrukcji.