uzdatnianie wody przemyslowej
27 czerwca 2016

Kategoria:
Inne

W jakim celu wykonuje się uzdatnianie wody przemysłowej?

Woda przemysłowa to taka, która nie nadaje się do celów spożywczych lub użytkowych w domu, jednak można wykorzystywać ją do celów technologicznych. W zależności od finalnego przeznaczenia, należy poddać ją rozmaitym metodom uzdatniania.

Choć woda przemysłowa nie musi spełniać wysokich standardów wód przeznaczonych do spożycia, również wymaga odpowiedniego przygotowania. Konieczność uzdatniania wody staje się zupełnie naturalna kiedy uświadomimy sobie, dokąd ma ona trafić – przekonuje nasz rozmówca z GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA.

Zastosowania wody przemysłowej

Wśród najczęstszych zastosowań wód przemysłowych wymienimy instalacje centralnego ogrzewania, układy kotłowe, instalacje wody chłodzącej. Może być więc surowcem lub rozcieńczalnikiem, ale także środkiem myjącym albo czynnikiem chłodniczym. Skład wody musi być zawsze bezpieczny dla osób, produktów czy maszyn i urządzeń, które będą miały z nią styczność.

Rodzaje zanieczyszczeń i zagrożenia

Zawiesiny cząstek stałych

Pierwszym rodzajem zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie, które należy z niej usunąć, są zawiesiny cząstek stałych. Trafiają one do wody z rurociągów, którymi płyną i mogą mieć pochodzenie organiczne lub nieorganiczne. Ze względu na rozmiary mogą one blokować membrany i kolumny analityczne, zaburzając przez to pracę urządzeń kontrolnych i wpływać negatywnie na wiarygodność wyników.

Sole nieorganiczne

Rozpuszczone w wodzie sole nieorganiczne są przyczyną tzw. twardości wody. Mogą pochodzić z warstw skalnych, ale także z działalności człowieka. Sole nieorganiczne, których obecność wpływa na jakość wody przemysłowej to przede wszystkim wodorowęglany wapnia i magnezu, siarczany, chlorki, związki żelazowe, krzemiany, sole sodowe, ale także azotany, fosforany i aluminium – wymienia ekspert z GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA.

Inne zanieczyszczenia

Problemem wody przemysłowej mogą być także rozpuszczone związki organiczne pochodzące np. z rolnictwa czy ścieków komunalnych (tłuszcze, detergenty, pestycydy), a także mikroorganizmy, czyli różnorakie bakterie, grzyby, pierwotniaki itd. oraz rozpuszczone gazy, jak tlen i dwutlenek węgla.

W celu uzyskania wody przemysłowej o jakości odpowiadającej wymogom danej branży stosuje się rozmaite systemy filtracji i uzdatniania. Korzystanie z takich rozwiązań pozwala usprawnić procesy, w których wykorzystywana jest woda i zapewnić długą żywotność stosowanych w przemyśle urządzeń.