maski-ochronne
2 lipca 2018

Kategoria:
Inne

W jakich warunkach należy korzystać ze środków ochrony dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych stosuje się w obszarze, w którym występują szkodliwe pyły, a których działanie może być groźne dla zdrowia człowieka. Do zagrożeń zaliczamy również gazy czy dymy oraz niedobory tlenu. Oczywiście czynniki te nie występują jednocześnie, jednak każdy wymaga zachowania niezbędnych środków ostrożności. Dowiedz się więcej o warunkach, w których należy sięgnąć po maski ochronne lub aparaty oddechowe, oraz poznaj rodzaje tego sprzętu BHP.

W pierwszej kolejności należy uzyskać stuprocentową pewność, że wybrany sprzęt ochronny jest odpowiednio dopasowany do zagrożeń występujących na danym obszarze. W zależności czy zagrożenia stanowią ciała stałe, takie jak pyły, czy też gazy oraz jakie jest ich stężenie w miejscu przebywania.

Ochrona dróg oddechowych – sprzęt izolujący i oczyszczający

Środki ochrony grup oddechowych występują w podstawowych wariantach: rozróżniamy sprzęt izolujący oraz oczyszczający. Ten pierwszy stosuje się w przypadku, gdy mamy do czynienia z niedoborem tlenu czy zanieczyszczeniami zbyt przekraczającymi normę.

Dopływ czystego powietrza jest zapewniony z niezależnego źródła, a szkodliwe jest odizolowane i nie dostaje się do płuc.

Sprzęt oczyszczający BHP zapewnia ochronę przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, a oczyszczanie odbywa się za pomocą specjalnych filtrów. Tego rodzaju sprzęt sprawdza się w warunkach w których występują szkodliwe pyły, gazy czy też dym lub mgły.

Sprzęt BHP – maski i półmaski

Środki ochrony układu oddechowego to głównie maski. Wyróżniamy półmaski filtrujące, zasłaniające nos oraz usta, dostępne w wariantach z zaworem wydechowym lub bez, maski całotwarzowe, kryjące również oczy. Zawierają one z reguły jeden lub więcej filtrów.

System z wymuszonym przepływem powietrza sprawia, że wdychane powietrze przechodzi przez wentylator z filtra.

W zależności od warunków maski powinny być dopasowane według klas ochronnych, określających poziom zapewnianego bezpieczeństwa. Wyróżniamy najniższy poziom ochrony FFP1, średni poziom FFP2 oraz poziom wysoki – FFP3. Maski znakuje się również kolorami – pierwsza klasa ma kolor żółty, druga oznaczona jest kolorem zielonym, zaś trzecia – czerwonym.

Najważniejsze parametry, na jakie należy zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych to przede wszystkim pyłochłonność, opory przy oddychaniu oraz dopasowanie kształtu maski do twarzy użytkownika, w celu zapewniania maksymalnego komfortu podczas pracy – podkreśla specjalista z firmy Ella z Lublina, oferującą wysokiej klasy odzież roboczą oraz sprzęt BHP.