uzdatnianie-wody
27 kwietnia 2018

Kategoria:
Inne

W jaki sposób wykonuje się chemiczną korektę składu wody

Korekta chemiczna składu wody to proces polegający na takiej modyfikacji jej parametrów, aby mogła być ona bez przeszkód wykorzystana do różnych celów użytkowych. Woda o odpowiednich parametrach chemicznych stosowana jest bowiem w ciepłownictwie, chłodnictwie, a także w  przemyśle spożywczym. Korekcie poddawany jest zarówno skład chemiczny wody, jak i jej pH.

Obniżanie pH wody i usuwanie z niej związków organicznych

Poprawa parametrów chemicznych wody jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji wodnych oraz zapobiega tworzeniu się w nich osadów. Osady te mogą negatywnie wpływać zarówno na pracę całej instalacji, jak i na samą jakość wody. Mogą także przyczyniać się bezpośrednio do awarii instalacji oraz skracać jej żywotność.

Korekta składu wody, inaczej nazywana także uzdatnianiem wody, przebiega najczęściej z wykorzystaniem specjalnych środków chemicznych, których zadaniem jest neutralizowanie niepożądanych substancji naturalnie występujących w wodzie. Środki chemiczne, w zależności od przeznaczenia wody, obniżają lub podnoszą jej pH oraz usuwają z niej związki organiczne, które występujące w zbyt dużych ilościach mogą przyczynić się do powstawania niekorzystnych osadów. Związki te mogą być także obniżane do bezpiecznego stężenia, które nie będzie miało negatywnego wpływu na stan oraz pracę instalacji wodnej. Dystrybucją takich środków i urządzeń do ich stosowania zajmują się takie firmy, jak np. Systemy uzdatniania wody Procon z Warszawy.

Uzdatnianie wody do celów ciepłowniczych oraz chłodniczych

Woda, która przepływa przez instalacje ciepłowniczą musi posiadać odpowiednie parametry, aby zagwarantować prawidłową pracę kotłów i urządzeń grzewczych. W tym celu usuwane są z niej związki, które mogą powodować powstawanie osadów, np. kamienia kotłowego, szlamu oraz korozji. Za pomocą środków chemicznych usuwane są przede wszystkim jony wapnia i magnezu. Woda kotłowa powinna posiadać także odpowiednie pH, dlatego zazwyczaj przeprowadza się proces jego redukcji. Podczas chemicznej korekcji wody kotłowej usuwane są z niej także związki żelaza i manganu, które bezpośrednio przyczyniają się do powstawania rdzy oraz zamulają wodę, co prowadzi do formowania się w instalacji szlamu. Podobnie przygotowywana jest woda przeznaczona do celów chłodniczych. W przeciwieństwie jednak do wody kotłowej woda chłodnicza musi być dodatkowo pozbawiona wszystkich składników mineralnych i organicznych. Chemiczna korekta wody chłodniczej ma więc za zadanie przede wszystkim zapobiegać namnażaniu się w instalacji mikroorganizmów wodnych, których rozwój może nieść za sobą negatywne skutki dla zdrowia ludzi.