hutnictwo
7 stycznia 2016

Kategoria:
Inne

W jaki sposób najlepiej wykorzystać materiały żużlowe ze starych hałd?

Specyfika wyrobów hutniczych związana jest masową ilością odpadów. Standardowo przyjęło się, że były one gromadzone w jednym miejscu na hałdach. Chociaż mylnie uważa się, że materiały te są bezużyteczne, to jednak dzięki rozwojowi technologicznemu dziś mogą ponownie stać się ważnym elementem w budownictwie.

Często w miejscach gdzie swoje prace w przeszłości prowadziły huty znaleźć można stosy materiałów odpadowych. Zazwyczaj są to żużle, które pochodzą z dawnych procesów hutniczych, przede wszystkim wielkopiecowe oraz stalownicze. W zależności od technologii ich rafinowania stali mogą być to żużle martenowskie lub tomasowskie – mówią fachowcy z ekoprod.pl.

Na tego typu składowiskach swoje miejsce często znajdują również odpady ceramiczne, do których zaliczyć można cegły ogniotrwałe, gruzy budowlane z remontów i przebudów. W dawniejszych czasach pojawiały się także żużle paleniskowe. Trzeba pamiętać, że proporcje w jakich te materiały ulegały zmieszaniu nie są stałe i mogą różnić się w zależności od tego, jaki rodzaj prac był w owym czasie prowadzony w hucie. Dlatego często zdarza się, że żużle zmieszane są z ceramiką, gruzami z remontów oraz żużlami paleniskowymi. Pomimo tego wiele starych hałd żużla hutniczego idealnie nadaje się do przekruszenia i rozsiania na kruszywo służące do budownictwa drogowego jak i ogólnego. Co więcej, materiał mineralny ze starych składowisk jest na tyle wiekowy i wysezonowany, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych zabiegów stabilizacyjnych – dodają specjaliści z ekoprod.pl, a ich słowa potwierdzane są w pełni przez badania laboratoryjne.

Materiały odpadowe znajdują coraz częstsze zastosowanie w budownictwie drogowym. Dzięki swoim właściwościom stanowią idealny podkład pod drogi i autostrady. Dodają gruntowi stabilności, przez co poprawiają wydajność i żywotność samych powierzchni asfaltowych. Warto nadmienić, że żużle stalowe są bardzo często wykorzystywane jako element spajający masę bitumiczną, poprawiając tym samym przyczepność drogi.

Kruszywa żużlowe ze starych hałd charakteryzują się mniejszą wagą od kruszyw naturalnych. Ponadto cechuje je znaczna ognioodporność, jak i wysokie właściwości izolacyjne. Wiele kruszyw tego rodzaju odznacza się jamistością, dzięki której poziom absorbowania wody jest wyższy niż ma to miejsce wśród materiałów naturalnych. Z uwagi na swoją porowatość ten rodzaj kruszyw ma bardzo dobrą mrozoodporność. Jest to możliwe za sprawą tego, iż znajdujące się w tym kruszywie bąbelki powietrza nie są ze sobą połączone.

Za sprawą swoich właściwości kruszywa hutnicze staja się fundamentem współczesnego nowatorskiego budownictwa. Ich niewielki koszt, odporność oraz użyteczność sprawiają, że wiele firm coraz chętniej decyduje się na zastąpienie klasycznych materiałów nasypowych na ten rodzaj kruszywa. Dziś już nie tylko drogi, ale również nasypy kolejowe wykorzystują te odpady hutnicze. Przyglądając się bliżej rynkowej tendencji można wysnuć wniosek, iż za kilka lat staną się one materiałem podstawowym, niosąc ze sobą wzrost bezpieczeństwa i zmniejszonych kosztów.