dozor urzadzen transportu bliskiego
13 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu

Bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyn przemysłowych oraz wykorzystywanych do specjalistycznych prac musi być kontrolowane. Sprawność maszyn i urządzeń jest bardzo ważna, ponieważ ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Dlatego urządzenia transportu bliskiego podlegają dozorowi technicznemu. Warto wiedzieć, z czym się to wiąże i jakie dokładnie urządzenia wymagają szczególnej kontroli.

Dlaczego dozór techniczny?

W Polsce kontrolę nad bezpieczeństwem i poprawnością w działaniu urządzeń transportu bliskiego sprawuje Urząd Dozoru Technicznego. Mimo że każde urządzenie podczas projektowania i produkcji jest sprawdzanie pod kątem spełnienia różnych norm, również podczas użytkowania podlega kontroli.

Dozór techniczny polega na sprawdzaniu przez inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego, czy dane urządzenie może zostać dopuszczone do użytkowania. Ponadto dozór techniczny polega na przeprowadzaniu badań okresowych urządzenia, sprawdza stan techniczny urządzenia po poważnych awariach lub wypadkach. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń.

Czym są urządzenia transportu bliskiego?

Urządzenia transportu bliskiego to bardzo szeroka grupa specjalistycznych maszyn, które wykorzystywane są na co dzień w różnych branżach.

Jak tłumaczy ekspert z firmy zajmującej się wynajmem między innymi urządzeń transportu bliskiego Anitex:

– Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się przede wszystkim urządzenia związane z pracami na wysokościach. Są to dźwigi budowlane, torowe oraz osobowe i o ruchu prostoliniowym przenośnym i stacjonarnym. Ponadto do tej grupy urządzeń zalicza się żurawie przenośne, samojezdne wieżowe oraz szybkomontujące. Są to urządzenia specjalistyczne i przeznaczone do wymagających prac, dlatego poprawność ich działania jest tak ważna.

Oprócz powyższych maszyn do grupy urządzeń transportu bliskiego zalicza się również suwnice, wciągarki, schody ruchome, urządzenia służące do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz wózki jezdniowe i podnośnikowe. Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się dużo więcej maszyn, dlatego warto zapoznać się ze szczegółową listą.

Rejestracja urządzenia bliskiego transportu

Kiedy urządzenie znajduje się na liście urządzeń bliskiego transportu, to obowiązkowa jest jego rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jeśli po inspekcji urządzenie zostanie dopuszczone do użytku, zostaje mu przypisany dokument, na podstawie którego będą przeprowadzane niezbędne kontrole.

Mimo dozoru technicznego właściciele urządzeń, szczególnie jeśli świadczą usługi wynajmu podnośników, dźwigów oraz innych sprzętów powinni dodatkowo sprawdzać stan techniczny urządzeń, aby podczas użytkowania były w pełni bezpieczne.