17 stycznia 2017

Kategoria:
Inne

Urządzenia i akcesoria hydrauliczne

Hydraulika siłowa jest w nierozerwalny sposób związana z układami hydraulicznymi, opracowywanymi i wykorzystywanymi w połączeniu z innymi urządzeniami oraz akcesoriami. Należą do nich m.in. pompy hydrauliczne, siłowniki czy zawory regulujące dopływ cieczy.

Pompy hydrauliczne

Pompa hydrauliczna zasila napęd hydrauliczny dzięki odpowiednim ilościom oleju pod wysokim ciśnieniem. Dzięki pompie, dochodzi do zamiany energii mechanicznej, dostarczonej przez silnik napędowy, na energię hydrauliczną zawartą w czynniku roboczym, tłoczonym do instalacji pod optymalnym ciśnieniem, z pożądaną wydajnością.

Wyróżniamy wiele typów pomp – wyporowe, rotacyjne, łopatkowe, zębate, śrubowe, wielotłoczkowe promieniowe i osiowe o stałej lub zmiennej wydajności. Umożliwiają one zasilanie urządzeń hydraulicznych olejem roboczym o wysokim ciśnieniu i dużej równomierności strumienia. Pompy hydrauliczne w układzie ssawnym mają otwory nieco większej lub równej średnicy, w porównaniu do otworów w układzie tłocznym – komentuje ekspert firmy HYDRO-TOR, prowadzącej sprzedaż urządzeń i akcesoriów hydrauliki siłowej.

Siłowniki

Siłowniki hydrauliczne znajdują zastosowanie w dziedzinach przemysłu, wymagających dużych sił nacisku. Są to urządzenia zamieniające energię ciśnienia skumulowaną w doprowadzonej do siłownika cieczy roboczej, na energię mechaniczną, wprawiającą tłok w ruch posuwisto-zwrotny.

Możemy wyróżnić siłowniki działania dwustronnego, w których ruch w obu kierunkach jest wymuszony ciśnieniem cieczy wypełniającej cylinder, oraz siłowniki działania jednostronnego, gdzie ruch w jednym kierunku jest determinowany ciśnieniem cieczy, a w drugim kierunku siłą mającą inne źródło (np. od obciążenia zewnętrznego).

Rozdzielacze

Rozdzielacze hydrauliczne mają za zadanie wyznaczać kierunek przepływu cieczy w większości układów hydraulicznych – w przemyśle, a także w urządzeniach mobilnych. Umożliwiają m.in. rewersję ruchu, ustalenie dowolnego położenia i odciążenie pompy w czasie przestojów. ,,Przesterowanie położenia wewnętrznego tłoczka może być realizowane przy pomocy cewek elektromagnetycznych, dźwigni, ciśnieniowo-hydraulicznie bądź pneumatycznie” – dodaje specjalista HYDRO-TOR.

Filtry

Filtracja to proces towarzyszący każdemu układowi hydraulicznemu, wymagany do poprawnej pracy wszystkich jego elementów. Filtry oczyszczają m.in. oleje smarownicze i emulsje chłodzące, monitorują czystość oleju w trakcie pracy układu, a także określają klasę czystości oleju. Brak filtracji może doprowadzić do spowolnienia pracy podzespołów, a w konsekwencji do ich uszkodzenia.

Dobór filtra hydraulicznego jest zależny od aplikacji, stosowanych elementów, typu pompy, zaworów, odbiorników hydraulicznych i sposobu sterowania. Wśród podstawowych rodzajów filtrów, wyróżniamy m.in. filtry ssawne, powrotne (zlewowe) oraz wlewowe z odpowietrzeniem.

Zawory regulacji przepływu

Zawory regulacji przepływu wpływają na szybkość roboczą odbiorników, poprzez zmianę przekroju przepływu cieczy. Pozwalają m.in. na bezstopniowe sterowanie szybkości. Wyróżniamy dwa typy zaworów – dławiące (przy tym samym przekroju przepływu, zmianie ulega strumień przepływu, ze względu na różnicę ciśnienia w miejscu dławienia) oraz regulatory przepływu (przy tym samym przekroju, przepływ pozostaje stały, bez względu na różnicę ciśnienia w regulatorze przepływu).

Inne urządzenia i akcesoria

Wymienione powyżej urządzenia i akcesoria to tylko wybrane przykłady. Szeroki wachlarz elementów technicznych z zakresu hydrauliki siłowej obejmuje też m.in. osprzęt hydrauliczny (przyłącza ssawne, kompensatory), szybkozłącza czy węże. Wiele z tych elementów, mimo niepozornego wyglądu, pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu układów hydraulicznych. Więcej o hydraulice siłowej, sprzętach i poszczególnych częściach, mogą się Państwo dowiedzieć na stronie www.hydro-tor.pl. Można tam również zakupić najważniejsze produkty hydrauliczne.