28 lutego 2021

Kategoria:
Inne

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Niezależenie od tego, czy pracujesz w biurze, za kółkiem, czy na budowie, możesz ulec wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jeżeli martwisz się, że możesz przez to stracić środki do życia, uspokajamy – w takiej sytuacji przysługują ci specjalne uprawnienia. Dowiedz się, co robić, jeżeli zostaniesz poszkodowany na skutek wypadku związanego z pracą.

Kiedy możesz ubiegać się o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy?

Wypadki chodzą po ludziach i zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach – również podczas pracy. Dlatego powinieneś być świadomy tego, kiedy możesz skorzystać z uprawnień gwarantowanych przez obowiązujące przepisy.

Zgodnie z nimi za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, do którego doszło w związku z wykonywaniem przez pracownika jego zwykłych obowiązków oraz poleceń wydanych przez przełożonych. Może mieć on miejsce nie tylko w siedzibie firmy. Jeżeli w godzinach, w których zatrudniony jest do dyspozycji pracodawcy, dojdzie do wypadku – na przykład w drodze do miejsca wykonywania powierzonych obowiązków – również będą mu przysługiwały specjalne świadczenia.

Takie świadczenia pieniężne przysługują zarówno samemu pracownikowi, jak i jego rodzinie – w przypadku, gdy dojdzie do śmierci zatrudnionej osoby. Bywają jednak sytuacje, kiedy kwota pozyskana z ubezpieczenia społecznego może okazać się zbyt niska, aby pokryć koszty leczenia.

Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi w czasie wypełniania obowiązków zawodowych, przysługują świadczenia wypłacane z ZUS. Oprócz tego zatrudniony może starać się o odszkodowanie od samego pracodawcy. Sprawy takie są jednak zwykle trudne i wymagają czasu. Dlatego najczęściej trzeba zgłosić się po pomoc do prawnika – tłumaczy specjalistka z Kancelarii Adwokackiej Magdaleny Musiał.

Jakie świadczenia przysługują osobom poszkodowanym w wypadkach podczas pracy?

Zatrudniony, który został poszkodowany w takim wypadku, może ubiegać się o:

  • zasiłek chorobowy – zasiłek ma zapewnić środki do życia w czasie niezdolności do pracy;
  • świadczenie rehabilitacyjne – środki te wypłaca się, jeżeli okres pobierania zasiłku chorobowego już minął, a stan zdrowia pracownika wymaga dalszego leczenia;
  • rentę – może być ona wypłacana zatrudnionemu z tytułu utraty zdolności do pracy lub jego rodzinie, w przypadku jego śmierci;
  • dodatek pielęgnacyjny i pokrycie kosztów zakupu artykułów ortopedycznych, szczepień oraz leczenia stomatologicznego.

Wypłata tych świadczeń leży po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku kiedy pozyskane środki okażą się niewystarczające i nie pokryją kosztów leczenia, rehabilitacji, zatrudniony może zgłosić się o odszkodowanie do pracodawcy. Tak zwane świadczenie uzupełniające może być wypłacone także członkom rodziny pracownika.