wózek widłowy
3 lipca 2021

Kategoria:
Inne

Uprawnienia operatorów widłaków honorowane na terenie UE

Operatorzy wózków widłowych mogą znaleźć zatrudnienie w prawie każdej dziedzinie przemysłu. Problem pojawia się, jednak jeśli któryś z tych specjalistów chce pracować w jednym z krajów, które należą do Unii Europejskiej. Wynika to z tego, że nie wszystkie kraje respektują uprawnienia nabyte w Polsce. Jakie uprawnienia operatorów wózków widłowych są obowiązujące na terenie UE?

Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego w Polsce

W Polsce zawód operatora urządzeń transportu bliskiego jest zawodem regulowanym. Oznacza to więc, że aby móc go wykonać trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia UDT. Jest to zaświadczenie kwalifikacyjne, które przyznaje się po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zdobyć legitymację UDT, należy przejść odpowiednią procedurę. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku egzaminacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Następnie trzeba zdać egzamin przed komisją, a po jego zaliczeniu można odebrać zaświadczenie kwalifikacyjne w postaci legitymacji UDT. Kategoria zdobytych uprawnień zależy od rodzaju urządzenia transportu bliskiego.

Jak mówi szkoleniowiec z centrum szkoleniowego Crevi Consulting: Posiadanie odpowiednich kwalifikacji jest niezbędne przy obsłudze suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników z wyjątkiem tych, które posiadają napęd ręczny wszystkich mechanizmów. Do tej grupy należą także układnice do składowania ładunków w magazynach, dźwigi, dźwignice linotorowe, podesty ruchome i wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Uprawnienia UDT jako jedyne legalne uprawnienia

Warto pamiętać, że od 2018 roku pracodawcy nie mają prawa do wystawiania imiennych zezwoleń dla operatorów do pracy na wózku widłowym. Nowy pracownik musi więc przejść odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zaliczyć egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, jeśli dotychczas nie posiadał imiennego zezwolenia. Natomiast operatorzy, którzy posiadają imienne zezwolenie na wózki widłowe bez legitymacji UDT niestety muszą przejść szkolenie dla operatorów zdających egzamin państwowy.

Nawet jeśli specjaliści pracują w tym zawodzie od lat, mogą mieć problem ze zdaniem części teoretycznej egzaminu. Podczas egzaminu operatorzy często są pytani o diagram udźwigu wózka, przepisy związane z UDT czy mechanizmy zastosowane w urządzeniu. Szkolenie na wózki widłowe, którego program ułożony jest pod kątem egzaminu UDT jest więc niezbędne.

Certyfikacja uprawnień UDT w innych krajach UE

Uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego są obowiązujące na terenie całej Polski. Osoby poszukujące pracy za granicą są jednak zainteresowane, czy kwalifikacje te będą uznawane także przez inne kraje. Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach, które należą do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, wprowadzono przepisy, które honorują kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych krajach z tej grupy. Proces uznawania tych kwalifikacji może jednak różnić się w zależności od obowiązujących w danym państwie przepisów krajowych. Legitymacja Urzędu Dozoru Technicznego daje podstawę każdemu operatorowi urządzenia transportu bliskiego do ubiegania się o certyfikowanie legalnych polskich uprawnień za granicą.