utylizacja-odpadów
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Uprawnienia niezbędne do prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Prowadzenie działalności związanej z odzyskiwaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów wymaga zdobycia niezbędnych uprawnień. Te uzyskuje się na podstawie ekspertyzy przeprowadzanej na wniosek organów państwowych. Nie każda firma przechodzi kontrolę z wynikiem pozytywnym, co wymusza zastosowanie najnowszych rozwiązań zgodnych z zasadami ochrony środowiska oraz normami bezpieczeństwa.

Odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów

Przed 23 stycznia 2013 roku firmy zajmujące się odzyskiwaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów – takie jak Ekoprod sp.j. – musiały posiadać uprawnienie nazywane zezwoleniem na odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów. Nazwa ta została jednak uproszczona i uogólniona; zmieniono ją w nowej ustawie o odpadach regulującej także wiele innych kwestii. Odtąd wymagane uprawnienie nazywane jest zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. Umożliwia ono przedsiębiorstwom na prowadzenie swojej działalności w zakresie odzyskiwania surowców wtórnych oraz unieszkodliwiania odpadów. Pierwsza działalność zwana jest popularnie recyklingiem, choć określenie to nie jest całkowicie poprawne (o czym dalej). Do jej prowadzenia stosuje się zwykle dedykowane procesy produkcyjne, których kształt jest określony przez odpowiednie normy i zarządzenia. Bardziej niebezpiecznym aspektem działalności tego rodzaju firm wydaje się jednak unieszkodliwianie odpadów, które zachodzi w instalacjach technicznych  – dokonywane jest np. poprzez spalanie lub zmianę sposobu składowania. Odpowiednie zezwolenie jest niezbędne głównie dlatego, że zarówno odpady jak i wszystkie procesy technologiczne związane z ich przetwarzaniem mogą zagrażać środowisku. Niezbędna jest odpowiednia kontrola działalności przedsiębiorstw, które biorą na siebie tego rodzaju obowiązki.

Odzysk odpadów a recykling

Wbrew pozorom pojęcia „odzysk odpadów” oraz „recykling” nie są tożsame. Współcześnie uznaje się, że odzysk odpadów to dziedzina znacznie szersza, obejmującą obok recyklingu także unieszkodliwianie odpadów. Odzysk dotyczy zatem wszystkich działań, które polegają na wykorzystaniu odpadów – niezależnie od tego, czy pozyskuje się materiały czy energię (powstającą np. w procesie unieszkodliwiania odpadów poprzez spalanie). Recykling dotyczy tylko tego pierwszego wykorzystania, czyli odzyskiwania całości lub części substancji z przetwarzanych odpadów. Firmy zajmujące się recyklingiem uzyskują zezwolenie na przetwarzanie odpadów podobnie jak wszystkie inne przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi aspektami odzysku – warunki ich otrzymania są jednak inne, dostosowane do profilu działalności.