4 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Transport w suchym lodzie. Podstawowe zalety

Usługa transportu w suchym lodzie jest świadczona przez firmy przewozowe na całym świecie. Suchy lód to naturalny produkt, powstały ze śniegu uzyskanego w procesie rozprężenia ciekłego CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym. Specyficzne właściwości sprasowanego i zamrożonego CO2 czynią go doskonałym materiałem, wspomagającym przewozy szczególnie wrażliwych ładunków.

Naturalne właściwości lodu suchego

Suchy lód to materiał niepalny, bezwonny, nie posiadający smaku i nie wydzielający trujących substancji. Jego naturalne cechy sprawiły, że został dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi, farmaceutycznymi i chemicznymi – wszystkimi, wymagającymi przewozu w specyficznych warunkach chłodniczych. Do produktów, transportowanych powszechnie w suchym lodzie, należą między innymi żywność, szczepionki oraz preparaty krwiopochodne. Efekt chłodniczy suchego lodu wykorzystuje się przy wspomaganiu instalacji chłodniczych na środkach transportu (na przykład chłodniach samochodowych).

Zjawisko sublimacji

Unikalną właściwością suchego lodu jest sublimacja, polegająca na przejściu z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego, z pominięciem fazy ciekłej. To inaczej niż w przypadku lodu wodnego, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem topnienia, niezbyt pożądanym z punktu widzenia warunków transportu. Około półtora razy większe ciepło sublimacji lodu suchego od ciepła topnienia lodu mokrego powoduje, że lód suchy dłużej zachowuje swoją spoistość (w momencie całkowitego stopnienia 1 kilograma lodu wodnego, lodu suchego pozostaje nadal ok. 0,4 kg).

Hamowanie rozwoju bakterii

Istotną zdolnością lodu suchego jest hamowanie rozwoju bakterii i grzybów na powierzchni chłodzonego produktu.

Lód, przechowywany w szczelnie zaplombowanym pojemniku, wytwarza bakteriostatyczną atmosferę i zapobiega utlenianiu towarzyszącej mu żywności oraz artykułów farmaceutycznych i chemicznych. Dzięki temu, zepsucie ładunku w trakcie przewozu jest praktycznie niemożliwe – objaśnia ekspert firmy Raffo, krajowego oddziału międzynarodowej firmy przewozowej OCS.

Uniwersalność zastosowań

Suchy lód jest niezwykle uniwersalny. Przyjmuje formy granulatu różnej średnicy. Może być przechowywany w pojemnikach o rozmaitej specyfikacji, z utrzymaniem optymalnej temperatury -78,5°C . To bardzo ważne, gdyż wiele produktów wymaga stałego poziomu chłodzenia podczas ekstremalnych i długich podróży. Szerokie możliwości suchego lodu sprawiły, że jest on chętnie stosowany nie tylko przez firmy transportowe, ale też producentów żywności, firmy cateringowe, podczas tworzenia efektów specjalnych, w laboratoriach i zakładach produkcyjnych.